TECHCOMBANK
Đang tải dữ liệu...
Liên hệ | FAQ | Sitemap | Webmail | E-learning 
Trang chủKhách hàng Cá nhânKhách hàng Doanh nghiệpNhà Đầu tưGiới thiệuTin tứcTuyển dụng
HỎI VÀ ĐÁP TIẾT KIỆM
HỎI VÀ ĐÁP TIẾT KIỆM

Tiết kiệm thưởng


Q1: Nếu khi có nhu cầu đột xuất phát sinh, tôi có thể rút tiền tiết kiệm Thường trước hạn được không?

A1: Có


Q2: Nếu tôi lựa chọn phương thức nhận lãi định kỳ (hàng tháng/ hàng quý), thì tôi nhận lãi định kỳ bằng cách nào?

A2:‎ Khi bạn lựa chọn phương thức này thì bạn cần có tài khoản thanh toán cá nhân tại Techcombank. Lãi tiết kiệm sẽ được chuyển tự động chuyển vào tài khoản thanh toán cá nhân của bạn khi tới kỳ trả lãi.


Q3: Liệu tôi có thể đăng ký tài khoản nhận lãi qua tài khoản thanh toán cá nhân của người khác được không?

A3: Không. Tài khoản nhận lãi phải là tài khoản của chính người gửi tiết kiệm.


Q4: Nếu tôi nhận đã nhận lãi định kỳ, nhưng sau đó rút tiền tiết kiệm trước hạn. Khi đó, lãi tôi được nhận như thế nào?

A4: Bạn được hưởng lãi suất Không kỳ hạn khi rút trước hạn. Số lãi định kỳ bạn đã nhận phải được hoàn trả cho Ngân hàng, bằng cách khấu trừ vào phần tiền lãi Không kỳ hạn.


Q5: Với phương thức nhận lãi định kỳ (hàng tháng/ hàng quý), nếu ngày đến hạn tôi tôi không đến tất toán thì Số tiết kiệm được tính tiếp như thế nào?

A5: Phần gốc chuyển sang kỳ hạn mới tương đương với kỳ hạn cũ, phần lãi tự động chuyển sang tài khoản thanh toán của khách hàng.


Q6: Tôi gửi tiền ở hình thức nhận lãi cuối kỳ có thể đăng ký nhận lãi qua tài khoản thanh toán cá nhân của tôi được không?

A6: Có.


Q7: Tôi tất toán Sổ tiết kiệm Thường tại điểm giao dịch khác Tỉnh/ Thành phố nơi gửi thì có phải trả phí chuyển tiền liên chi nhánh hay phí tất toán tại địa bàn khác Tỉnh/ thành phố hay không?

A7: Không.


Tiết kiệm phát lộc


Q1: Nếu khi có nhu cầu đột xuất phát sinh, tôi có thể rút tiền tiết kiệm Phát lộc trước hạn được không?

A1: Không.


Q2: Hình thức trả lãi của tiết kiệm Phát lộc là gì?

A2: Tiết kiệm Phát lộc trả lãi cuối kỳ. Khách hàng sẽ nhận gốc và lãi tại ngày đến hạn của Sổ tiết kiệm.


Q3: Tôi có thể đăng k‎ý nhận lãi tiết kiệm bằng những cách nào?

A3: Khách hàng có thể đăng ký một trong hai cách sau:

- Khách hàng nhận lãi qua tài khoản cá nhân của khách hàng

- Khách hàng nhận lãi bằng tiền mặt.


Q4: Giữa tiết kiệm Thường và tiết kiệm Phát lộc khác nhau cơ bản ở những điểm nào? Khi gửi tiền tôi nên chọn sản phẩm nào trong hai sản phẩm này.

A4: Với Tiết kiệm Thường , khách hàng có thể rút tiền gốc trước hạn, còn tiết kiệm Phát lộc thì không.

Thông thường, Lãi suất tiết kiệm Phát lộc sẽ cao hơn lãi suất tiết kiệm Thường.


Vì vậy, Tùy theo nhu cầu và kế hoạch sử dụng nguồn tiền, khách hàng sẽ lựa chọn sản phẩm phù hợp nhất.


Q5: Số tiết kiệm Phát lộc có được chuyển nhượng không?

A5: Có


Tài khoản tiết kiệm tích lũy tài tâm


Q1: Cách thức đóng tiền vào Tài khoản Tiết kiệm tích lũy tài tâm là như thế nào?

A1: Khách hàng đóng tiền bằng một trong hai cách sau:

- Chuyển tiền tự động từ tài khoản thanh toán cá nhân sang tài khoản tiết kiệm tích lũy tài tâm.

- Định kỳ đến Ngân hàng đóng tiền vào tài khoản.


Q2: Quyền lợi bảo hiểm là như thế nào khi sự kiện bảo hiểm xảy ra?

A2: Người thụ hưởng sẽ nhận được những quyền lợi sau:

- Nhận trợ cấp tử vong: Bằng 10 lần số tiền đóng định kỳ.

- Công ty bảo hiểm sẽ tiếp tục đóng số tiền định kỳ của Tài khoản cho đến khi hết hạn của Tài khoản và sẽ chuyển giao cho người thụ người.


Q3: Sự kiện bảo hiểm ở đây là gì?

A3: Người gửi tiền bị mất hoặc thương tật vĩnh viễn.


Q4: Tài khoản tiết kiệm tích lũy tài tâm có được rút trước hạn không?

A4: Có


Q5: Số tiền đóng định kỳ tối thiểu của Tài khoản tiết kiệm tích lũy tài tâm là bao nhiêu?

A5: Số tiền đóng định kỳ tối thiểu là 200.000 VND/ tháng


Tài khoản tiết kiệm F@STSAVING


Q1: Kỳ hạn gửi của Tài khoản Tiết kiệm F@stsaving là bao nhiêu?

A1: F@stsaving là dạng tài khoản Không kỳ hạn.


Q2: Điều kiện để mở được Tài khoản Tiết kiệm F@stsaving là gì?

A2: Khách hàng là cá nhân có tài khoản thanh toán cá nhân tại Ngân hàng Techcombank.


Q3: Lãi suất Tài khoản Tiết kiệm F@stsaving được niêm yết như thế nào?

A3: Lãi suất Tài khoản Tiết kiệm F@stsaving được niêm yết dựa trên mức tiền gửi. Số tiền gửi của khách hàng càng lớn thì khách hàng hàng nhận được lãi suất cao hơn với mức tiền gửi lớn đó.


Q4: Cách tính lãi của Tài khoản Tiết kiệm F@stsaving?

A4: Lãi của Tài khoản Tiết kiệm F@stsaving được tính hàng ngày dựa vào số dư cuối ngày của Tài khoản và toàn bộ lãi của cả tháng sẽ được chuyển vào Tài khoản thanh toán cá nhân của khách hàng vào ngày cuối tháng.


Q5: Cách đóng tiền vào tài khoản Tiết kiệm F@stsaving?

A5: Khách hàng có thể đặt lịch tự động để chuyển tiền từ tài khoản thanh toán cá nhân của khách hàng sang Tài khoản F@stsaving.


Tài khoản tiết kiệm tích lũy tài hiền


Q1: Người đóng tiền vào tài khoản tích lũy tài hiền ?

A1: Là công ty nơi nhân viên được mở tài khoản tích lũy tài hiền.


Q2: Ngày đóng tiền định kỳ vào tài khoản là ngày nào?

A2: Là ngày mở tài khoản tiết kiệm tích lũy tài hiền.


Q3: Tài khoản tiết kiệm tích lũy tài hiền có được rút trước hạn không?

A3: Có


Q4: Số tiền đóng định kỳ tối thiểu của Tài khoản tiết kiệm tích lũy tài hiền là bao nhiêu?

A4: Số tiền đóng định kỳ tối thiểu là 100.000 VND/ tháng hoặc 300.000 VND/ Quý


Q5: Ai là người sẽ đóng phí Bảo hiểm cho khách hàng?

A5: Techcombank đóng Phí Bảo hiểm cho khách hàng. Đây là giá trị mà Techcombank dành tặng khách hàng khi đăng ký tham gia sản phẩm này.


Sản phẩm bảo hiểm “An tâm tích lũy” dành cho khách hàng mở tài khoản tiết kiệm tích lũy tài tâm


Q1: Quyền lợi của sản phẩm bảo hiểm cụ thể là gì?

A1: Trong suốt thời hạn gửi của tài khoản tiết kiệm, nếu có sự kiện bảo hiểm xảy ra, khách hàng sẽ nhận 100% số tiền tích lũy mục tiêu và lãi thực gửi


Q2: Thời gian bảo hiểm có hiệu lực đến khi nào?

A2: Khách hàng sẽ được bảo hiểm trong suốt thời hạn của tài khoản Tiết kiệm Tích lũy Tài Tâm và có hiệu lực ngay sau khi mở tài khoản tiết kiệm.


Q3: Công ty Bảo hiểm sẽ bảo hiểm cho những trường hợp rủi ro nào?

A3: Khi Khách hàng không còn khả năng để tạo thu nhập hoặc nguồn thu nhập bị ngừng lại vì lý do rủi ro sức khỏe (thương tật toàn bộ và vĩnh viễn hoặc tử vong do nguyên nhân tai nạn hoặc bệnh tật)


Q4: Nếu tôi rút tiền tiết kiệm trước thời hạn, tôi có được tiếp tục bảo hiểm hay không?

A4: Hợp đồng bảo hiểm sẽ tự động chấm dứt sau khi Khách hàng tất toán tài khoản Tiết kiệm Tích lũy Tài Tâm (gốc và lãi) tại Techcombank


Q5: Nếu tôi rút tiền tiết kiệm trước hạn do kế hoạch tài chính thay đổi, Techcombank sẽ giải quyết quyền lợi của tôi như thế nào?

A5: Techcombank sẽ giải quyết như sau:

+ Thanh toán tiền gửi gốc và lãi thực tế tại thời điểm rút trước hạn theo lãi suất có kỳ hạn qui định tại Techcombank

+ Thu phí rút tiền trước hạn

Chương trình này không khuyến khích Khách hàng rút tiền trước thời hạn vì những lí do sau đây:

Thực tế, đây là một chương trình giúp Khách hàng thực hiện kế hoạch tích lũy dài hạn để đạt được mục tiêu tài chính cho tương lai con em hoặc cho bản thân. Ngoài ra, số tiền đóng định kì hàng tháng rất nhỏ không ảnh hưởng đến ngân sách của gia đình khách hàng.

Chính vì vậy việc yêu cầu Khách hàng trả phí rút trước hạn nhằm mục đích mong Khách hàng cân nhắc và vẫn tiếp tục tích lũy để đạt được mục tiêu tài chính đã hoạch định như ban đầu.


Q6: So với một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ cùng thời hạn được cung cấp bởi các công ty bảo hiểm trên thị trường, quyền lợi của sản phẩm tiết kiệm Tích lũy Tài Tâm có gì ưu việt hơn?


A6: Ngoài các tiện ích vượt trội và tính năng linh hoạt như một tài khoản tiết kiệm được phục vụ bởi Techcombank - Ngân hàng số một trên thị trường về các sản phẩm và dịch vụ ngân hàng cá nhân, có 3 sự ưu việt cơ bản mang lại cho khách hàng nếu tham gia mở tài khoản Tiết kiệm Tích lũy Tài Tâm tại Techcombank, cụ thể như sau:

+ Được hưởng lãi suất tiết kiệm cao hơn và được đảm bảo theo số dư thực gửi định kỳ

+ Được linh hoạt nhận lãi trước

+ Được bảo đảm tiền gốc và lãi khi có nhu cầu tất toán trước hạn tại bất cứ thời điểm nào trong thời gian tham gia sản phẩm....


Sản phẩm bảo hiểm “An tâm tích lũy” dành cho khách hàng mở tài khoản tiết kiệm tích lũy tài hiền


Q1: Quyền lợi của sản phẩm bảo hiểm cụ thể là gì?

A1: Trong suốt thời hạn gửi của tài khoản tiết kiệm, nếu có sự kiện bảo hiểm xảy ra, khách hàng sẽ nhận 100% số tiền tích lũy mục tiêu và lãi thực gửi


Q2: Thời gian bảo hiểm có hiệu lực đến khi nào?

A2: Khách hàng sẽ được bảo hiểm trong suốt thời hạn của tài khoản Tiết kiệm Tích lũy Tài Hiền và có hiệu lực ngay sau khi mở tài khoản tiết kiệm


Q3: Công ty Bảo hiểm sẽ bảo hiểm cho những trường hợp rủi ro nào?

A3: Khi Khách hàng không còn khả năng để tạo thu nhập hoặc nguồn thu nhập bị ngừng lại vì lý do rủi ro sức khỏe (thương tật toàn bộ và vĩnh viễn hoặc tử vong do nguyên nhân tai nạn hoặc bệnh tật)


Q4: Nếu tôi rút tiền tiết kiệm trước thời hạn, tôi có được tiếp tục bảo hiểm hay không?

A4: Hợp đồng bảo hiểm sẽ tự động chấm dứt sau khi Khách hàng tất toán tài khoản tiết kiệm Tích lũy Tài Hiền (gốc và lãi) tại Techcombank


Q5: Nếu tôi rút tiền tiết kiệm trước hạn do kế hoạch tài chính thay đổi, tôi cần làm thủ tục gì và Techcombank sẽ giải quyết quyền lợi của tôi như thế nào?


A5: Sau khi nhận được xác nhận đồng ý của Doanh nghiệp cho phép nhân viên rút tiền trước hạn, Techcombank sẽ giải quyết cho nhân viên như sau:

Thanh toán tiền gửi gốc và lãi thực tế tại thời điểm rút trước hạn theo lãi suất có kỳ hạn qui định tại Techcombank

Thu phí rút tiền trước hạn


Q6: So với một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ cùng thời hạn được cung cấp bởi các công ty bảo hiểm trên thị trường, quyền lợi của sản phẩm tiết kiệm Tích lũy Tài Hiền có gì ưu việt hơn?


A6: Ngoài các tiện ích vượt trội và tính năng linh hoạt như một tài khoản tiết kiệm được phục vụ bởi Techcombank - Ngân hàng số một trên thị trường về các sản phẩm và dịch vụ ngân hàng cá nhân, có 3 sự ưu việt cơ bản mang lại cho khách hàng nếu tham gia mở tài khoản Tiết kiệm Tích lũy Tài Hiền tại Techcombank, cụ thể như sau:

+ Được hưởng lãi suất tiết kiệm cao hơn và được đảm bảo theo số dư thực gửi định kỳ

+ Được linh hoạt nhận lãi trước

Được bảo đảm tiền gốc và lãi khi có nhu cầu tất toán trước hạn tại bất cứ thời điểm nào trong thời gian tham gia sản phẩm…

ĐĂNG KÝ ONLINE & LIÊN KẾT WEB
Tin nhanh đáng chú ý