FROM OVERSEAS 84 24 3944 6699
  1800 588 822

 

Login to Internet Banking

2016

 • Dự án Ngân hàng di động tốt nhất Việt Nam

  Best Mobile Banking Project in Vietnam

  • Awarded by: The Asian Banker
  Dự án Quản lý Ngân quỹ tốt nhất Việt Nam

  Best Treasury Management Project in Vietnam

  • Awarded by: The Asian Banker
 • Dự án Ngân hàng di động tốt nhất Việt Nam

  Best Bank 2016

  • Awarded by: FinanceAsia
  Nhà thu xếp chứng khoán nợ tốt nhất Việt Nam 2016

   Best DCM House 2016

  • Awarded by: FinanceAsia
 • Giải bạch kim: Ngân hàng nội địa tốt nhất Việt Nam

  Platinum Award: Best Domestic Bank

  • Awarded by: FinanceAsia
  Ngân hàng Việt Nam xuất sắc của năm

  Vietnam house of the year

  • Awarded by: Asia Risk Magazine
 • Ngân hàng Việt Nam xuất sắc của năm

  Best Bank in Vietnam (2007-2016)

  • Awarded by: Alpha Southest Asia
  Ngân hàng Việt Nam xuất sắc của năm

  Best Bond House in Vietnam (2007-2016)

  • Awarded by: Alpha Southest Asia
 • Ngân hàng Việt Nam xuất sắc của năm

  Best Trade Finance Bank in Vietnam (2007-2016)

  • Awarded by: Alpha Southest Asia
  Ngân hàng Việt Nam xuất sắc của năm

  Best Cash Management Bank in Vietnam  (2007-2016)

  • Awarded by: Alpha Southest Asia
 • Dự án Ngân hàng di động tốt nhất Việt Nam

  Vietnam Domestic Trade Finance Bank of the Year

  • Awarded by: Asian Banking & Finance
  Nhà thu xếp chứng khoán nợ tốt nhất Việt Nam 2016

  Vietnam Domestic Cash Management Bank of the Year

  • Awarded by: Asian Banking & Finance
 • Dự án Ngân hàng di động tốt nhất Việt Nam

  Mortgage and Home Loan Product of the Year - Vietnam

  • Awarded by: Asian Banking & Finance
  Dự án Quản lý Ngân quỹ tốt nhất Việt Nam

  Top2 “Vietnam Best Places to Work 2016” in Banking and Finance 

  • Awarded by: Anphabe & Nielsen
 •  
 • Giải bạch kim: Ngân hàng nội địa tốt nhất Việt Nam

  Best Foreign Exchange Provider in Vietnam 2016

  • Awarded by: Global Finance
 •