Sức mạnh của chiến lược số hóa dần dần thay đổi bộ mặt ngành ngân hàng tại Việt Nam.

Quá trình số hóa
và tự động hóa

Quá trình số hóa
và tự động hóa

Sức mạnh của chiến lược số hóa dần dần thay đổi bộ mặt ngành ngân hàng tại Việt Nam.

Đầu tư công nghệ

Techcombank là ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam sử dụng hệ thống ngân hàng lõi, cũng như là ngân hàng tiên phong trong dịch vụ ngân hàng trực tuyến và điện tử. Đặc biệt, 2019 là năm chúng tôi gặt hái được rất nhiều thành quả. Quá trình chuyển đổi không ngừng nghỉ của Techcombank dựa trên đóng góp không nhỏ của việc đầu tư liên tục và ổn định vào công nghệ, để cải thiện hoạt động và dịch vụ.

Ngân hàng số

Ngân hàng số đang định hình nền kinh tế không tiền mặt tại Việt Nam. Sự đổi mới vượt trội về công nghệ cũng như sản phẩm đã giúp chúng tôi giữ vững vị trí tiên phong trong quá trình chuyển đổi số này. Chúng tôi tự hào là người dẫn đầu xu hướng ngân hàng số, với những công nghệ tiên tiến hàng đầu đã giúp tiết kiệm thời gian cho khách hàng đồng thời nâng cao tính năng bảo mật.

Cải thiện hệ thống UX/UI trọng tâm vào trải nghiệm khách hàng - khiến mọi thứ diễn ra thuận tiện hơn.

Tạo ra tính năng mới cho dịch vụ ngân hàng số bao gồm việc tích hợp với sản phẩm M+, I-bonds, bảo hiểm và thẻ.

Thanh toán hóa đơn tích hợp cho hơn 40 công ty cung cấp dịch vụ điện, nước.

Tăng cường tính năng bảo mật cho khách hàng - Techcombank là ngân hàng đầu tiên tại Việt nam triển khai Smart OTP cho mọi giao dịch trực tuyến.

Tiếp tục xây dựng giải pháp thanh toán điện tử dựa trên việc tối đa hóa trải nghiệm khách hàng.