NỘI DUNG NỔI BẬT
2020 Một năm chưa từng
có với những kết quả ấn tượng

Đào tạo và phát triển Nhân tài

Điều khác biệt của chúng
tôi với các đối thủ cạnh
tranh là đội ngũ nhân viên
tài năng và tâm huyết.

Văn hoá tổ chức

“Văn hóa tổ chức” được
chúng tôi định nghĩa là
“ADN của tổ chức”.

Câu chuyện của Tổng Giám đốc

“Điểm khác biệt
nằm ở năng lực ra
quyết định đúng đắn trong bối cảnh
nhiều bất ổn”.

Chặng đường lịch sử

Lịch sử và Thành tựu
27 năm của Techcombank