• Contact Contact
    CÁ NHÂN 1800 588 822
    DOANH NGHIỆP 04 3944 8858
  • English

An Tâm Tận Hưởng, Trọn Vẹn Yêu Thương Cần được tư vấn về sản phẩm bảo hiểm?

Hãy đăng ký thông tin ngay hôm nay!

Thông tin cá nhân

Họ và tên *
Điện thoại *
Email
Sản phẩm cần tư vấn

Chi nhánh tư vấn

Tỉnh/thành *
Quận/huyện *
Chi nhánh *
Chương trình Ưu đãi đặc quyền dành cho khách hàng ưu tiên khi tham gia giải pháp tài chính kết hợp bảo vệ Bách Lộc Toàn Gia với phí bảo hiểm năm từ 40 triệu từ ngày 21/05/2018 đến 18/07/2018. 

Ưu đãi ƯU ĐÃI CHO KHÁCH HÀNG CÓ SỔ TIỀT KIỆM VỚI KỲ HẠN ÍT NHẤT 6 THÁNG
      Tặng tiền vào tài khoản hoặc gói bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt với tống giá trị bảo vệ lên đến 1 tỷ đồng:

Số tiền tiết kiệm (VND) Giá trị tiền tương đương

Từ 200 triệu đến dưới 300 triệu

6% phí bảo hiểm năm

Từ 300 triệu đến dưới 400 triệu

7% phí bảo hiểm năm

Từ 400 triệu đến dưới 500 triệu

8% phí bảo hiểm năm

Từ 500 triệu

9% phí bảo hiểm năm
HOẶC gói bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt
(với phí bảo hiểm từ 60 triệu/năm)

Ưu đãi ƯU ĐÃI CHO KHÁCH HÀNG THANH TOÁN PHÍ BẢO HIỂM BẰNG THẺ TÍN DỤNG
       Tặng tiền vào tài khoản khách hàng:

Phí bảo hiểm của 1 hợp đồng (VND/năm) Giá trị tiền tương đương

Từ 40 triệu đến dưới 60 triệu

6% phí bảo hiểm năm

Từ trên 60 triệu

8% phí bảo hiểm năm

Chương trình áp dụng điều khoản và điều kiện tại đây