HỖ TRỢ QUỐC TẾ 84 24 3944 6699
  1800 588 822

 

Đăng nhập ngân hàng trực tuyến

Dịch vụ Tài khoản thanh toán dành cho khách hàng Tổ chức

Dịch vụ Tài khoản thanh toán dành cho khách hàng Tổ chức
Lưu ý:
Các mẫu biểu định dạng PDF có thể điền được của TCB được khuyến nghị sử dụng tốt nhất trên phiên bản mới nhất của các phần mềm:
- Adobe Acrobat Reader phiên bản 10.0 (từ năm 2010 trở đi), Quý khách có thể tải về miễn phí để cài đặt như sau:
  • Adobe Acrobat Reader phiên bản 10.0.1 tại đây
  • Adobe Acrobat Reader phiên bản từ 10.1 trở đi tại đây
- Foxit reader phiên bản 9.7 (từ năm 2019 trở đi), Quý khách có thể tải về miễn phí để cài đặt tại đây