HỖ TRỢ QUỐC TẾ 84 24 3944 6699
  1800 588 822

 

Đăng nhập ngân hàng trực tuyến

Thẻ ghi nợ quốc tế dành cho Khách hàng tổ chức

Lưu ý:
Các mẫu biểu định dạng PDF có thể điền được của TCB được khuyến nghị sử dụng tốt nhất trên phiên bản mới nhất của các phần mềm:
- Adobe Acrobat Reader phiên bản 10.0 (từ năm 2010 trở đi), Quý khách có thể tải về miễn phí để cài đặt như sau:
  • Adobe Acrobat Reader phiên bản 10.0.1 tại đây
  • Adobe Acrobat Reader phiên bản từ 10.1 trở đi tại đây
- Foxit reader phiên bản 9.7 (từ năm 2019 trở đi), Quý khách có thể tải về miễn phí để cài đặt tại đây