1800 588 822
HỖ TRỢ QUỐC TẾ 84 24 3944 6699
X
Đặt lịch hẹn
FAQ

HỖ TRỢ QUỐC TẾ

84 24 3944 6699

CÁ NHÂN

1800 588 822

  Liên hệ
  • CÁ NHÂN

   1800 588 822

  • HỖ TRỢ QUỐC TẾ

   84 24 3944 6699

  • Khách hàng ưu tiên

   1800 588 823 | 84-24 3944 9626

  ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN
  • Vay vốn

  • Mở thẻ

  • Ngân hàng điện tử

  • Mở tài khoản

  • Mở tài khoản

  • Tư vấn gửi tiết kiệm

  CÔNG CỤ & TIỆN ÍCH
  • Tỷ giá

  • Lãi suất

  • Biểu phí & biểu mẫu

  • Công cụ tính toán

  • Tra cứu chứng thư bảo lãnh

  • Tra cứu hóa đơn điện tử

  • Đặt lịch hẹn

  Ngân hàng trực tuyến

  Đăng nhập ngân hàng trực tuyến

  TÌM KIẾM
Cam kết của Khách hàng khi đăng ký phát hành và sử dụng thẻ tín dụng quốc tế tại Techcombank

1. Tôi/Chúng tôi xác nhận và hoàn toàn chịu trách nhiệm về các thông tin được cung cấp tại Đề nghị kiêm Hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ tín dụng quốc tế dành cho khách hàng cá nhân trên đây (“Đề nghị kiêm Hợp đồng”) là chính xác và xác thực, do chính tôi/ chúng tôi kê khai và không có thông tin nào được cố ý che giấu.
2. Tôi đồng ý với Hạn mức thẻ tín dụng được phê duyệt sẽ được Techcombank thông báo tại tin nhắn kích hoạt thẻ tín dụng tới số điện thoại mà tôi đã đăng ký hoặc số điện thoại cập nhật mới nhất trên hệ thống Techcombank trong Đề nghị kiêm Hợp đồng này;
3. Tôi đồng ý để Techcombank chủ động thay đổi hạn mức thẻ tín dụng của tôi theo các tiêu chí xét duyệt hạn mức mà Techcombank áp dụng. Hạn mức tín dụng thay đổi (nếu có) sẽ được thể hiện tại tin nhắn thông báo mà Techcombank gửi tới số điện thoại mà tôi đã đăng ký hoặc số điện thoại cập nhật mới nhất trên hệ thống Techcombank trong Đề nghị kiêm Hợp đồng.
4. Tôi/Chúng tôi xác nhận đã được Techcombank cung cấp đầy đủ thông tin, và giải thích rõ về các vấn đề liên quan đến biểu phí của thẻ tín dụng, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các loại phí và lãi suất bao gồm: Phí phát hành, phí thường niên, phí chậm thanh toán, lãi suất thẻ tín dụng tại thời điểm phát hành thẻ, phương pháp tính lãi; nguyên tắc và các yếu tố để xác định lãi suất điều chỉnh (nếu có) của Thẻ tín dụng được phát hành theo Điều khoản, điều kiện cùng với Đề nghị kiêm Hợp đồng này.
5. Tôi/Chúng tôi xác nhận đã được Techcombank cung cấp đầy đủ thông tin về các trường hợp chuyển nợ quá hạn, áp dụng phí chậm thanh toán, chấm dứt sử dụng thẻ và thu hồi nợ theo quy định của Techcombank.
6. Bằng việc đăng ký phát hành thẻ tín dụng qua dịch vụ Ngân hàng điện tử của Techcombank theo Đề nghị kiêm hợp đồng này, Tôi/Chúng tôi xác nhận rằng đã đọc, hiểu rõ, đồng ý bị ràng buộc bởi các quy định trong bản Điều khoản, điều kiện về phát hành và sử dụng thẻ tín dụng tại Techcombank (áp dụng cho khách hàng cá nhân).

Tôi/Chúng tôi hiểu rằng bản Điều khoản, điều kiện này cùng với Đề nghị kiêm Hợp đồng này tạo nên một hợp đồng ràng buộc pháp lý giữa tôi/chúng tôi và Techcombank về việc phát hành và sử dụng thẻ tín dụng của Techcombank. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày Techcombank phê duyệt, riêng việc sử dụng thẻ tín dụng chỉ có hiệu lực kể từ thời điểm thẻ được kích hoạt.

Điều khoản, điều kiện về phát hành và sử dụng thẻ tín dụng tại Techcombank (áp dụng cho khách hàng cá nhân) có thể được xem tại www.techcombank.com.vn, tại bất kỳ chi nhánh nào hoặc bằng cách gọi cho Dịch vụ khách hàng số 1800 588822. Một bản sao của Điều khoản và điều kiện sẽ được cung cấp khi thẻ của khách hàng được phát hành.