1800 588 822
HỖ TRỢ QUỐC TẾ 84 24 3944 6699
X
Đặt lịch hẹn
FAQ

HỖ TRỢ QUỐC TẾ

84 24 3944 6699

CÁ NHÂN

1800 588 822

  Liên hệ
  • CÁ NHÂN

   1800 588 822

  • HỖ TRỢ QUỐC TẾ

   84 24 3944 6699

  • Khách hàng ưu tiên

   1800 588 823 | 84-24 3944 9626

  ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN
  • Vay vốn

  • Mở thẻ

  • Ngân hàng điện tử

  • Mở tài khoản

  • Mở tài khoản

  • Tư vấn gửi tiết kiệm

  CÔNG CỤ & TIỆN ÍCH
  • Tỷ giá

  • Lãi suất

  • Biểu phí & biểu mẫu

  • Công cụ tính toán

  • Tra cứu chứng thư bảo lãnh

  • Tra cứu hóa đơn điện tử

  • Đặt lịch hẹn

  Ngân hàng trực tuyến

  Đăng nhập ngân hàng trực tuyến

  TÌM KIẾM
Cam kết của Khách hàng khi đăng ký phát hành và sử dụng thẻ tín dụng quốc tế tại Techcombank

1. Tôi/Chúng tôi đăng ký mẫu chữ ký (nếu có) sử dụng trong tất cả các giấy tờ, chứng từ giao dịch với Techcombank sau thời điểm đăng ký.

2. Tôi/Chúng tôi đồng ý xác lập thỏa thuận về chữ ký điện tử với Techcombank được tạo lập dưới dạng: mã bảo mật (OTP) mà hệ thống Techcombank gửi. Tôi/Chúng tôi đồng ý hình thức xác lập chữ ký điện tử với Techcombank này có thể được thay đổi theo thông báo trên Website chính thức của Techcombank. Tôi đồng ý việc nhập OTP chính là ký xác nhận bằng chữ ký điện tử vào Đề nghị kiêm hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ tín dụng này. Thời gian ký kết được ghi nhận là thời gian TCB hoàn tất việc xác nhận OTP

3. Tôi/Chúng tôi xác nhận và hoàn toàn chịu trách nhiệm về các thông tin được cung cấp tại Đề nghị kiêm Hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ tín dụng quốc tế dành cho khách hàng cá nhân trên đây là chính xác và xác thực.

4. Tôi/Chúng tôi đồng ý với Hạng thẻ và Hạn mức thẻ tín dụng được phê duyệt. Hạn mức tín dụng thay đổi (nếu có) sẽ được Techcombank thông báo tại tin nhắn kích hoạt thẻ tín dụng tới số điện thoại mà tôi đã đăng ký hoặc số điện thoại cập nhật trong Đề nghị kiêm Hợp đồng này;

5. Tôi/Chúng tôi đồng ý Techcombank sẽ gửi các thông tin, thông báo, hướng dẫn liên quan đến các sản phẩm của Techcombank (bao gồm các thông tin về chương trình khuyến mãi, giới thiệu sản phẩm/dịch vụ mới của Techcombank…) qua email, số điện thoại tôi/chúng tôi đã đăng ký tại đây.

6. Tôi/Chúng tôi xác nhận đã được Techcombank cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến biểu phí, lãi suất của thẻ tín dụng và thông tin về các trường hợp chuyển nợ quá hạn, áp dụng phí chậm thanh toán, chấm dứt sử dụng thẻ và thu hồi nợ theo quy định của Techcombank.

7. Tôi/chúng tôi đồng ý và cho phép Techcombank tìm kiếm, xác minh, cung cấp thông tin liên quan đến (i) tôi, chúng tôi ; và (ii) khoản đề nghị cấp tín dụng của tôi, chúng tôi từ/cho bất kỳ bên thứ ba nào khác theo các quy định của Techcombank, bao gồm việc cung cấp/nhận thông tin tín dụng của tôi/chúng tôi (bao gồm dữ liệu, số liệu, dữ kiện liên quan của tôi/chúng tôi) cho/từ Công ty thông tin tín dụng mà Techcombank tham gia (CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN TÍN DỤNG VIỆT NAM (PCB), mã số doanh nghiệp 0102547296, đăng ký lần đầu ngày 27/11/2007 và công ty thông tin tín dụng khác theo thông báo của Techcombank từng thời kỳ) đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật. Trong trường hợp công ty thông tin tín dụng bị thu hồi Giấy chứng nhận, Techcombank sẽ ngừng cung cấp thông tin tín dụng của tôi/chúng tôi cho công ty thông tin tín dụng và Techcombank đồng ý thông tin tín dụng của tôi/chúng tôi tại công ty thông tin tín dụng được xử lý theo quy định của Chính phủ về hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng. Techcombank có trách nhiệm thông báo với tôi/chúng tôi về việc xử lý thông tin tín dụng của tôi/chúng tôi trong thời hạn tối đa 10 ngày làm việc, kể từ ngày Techcombank nhận được thông báo của công ty thông tin tín dụng về phương án xử lý thông tin tín dụng. Tôi, chúng tôi cũng đồng ý rằng Bên thứ ba nêu trên cũng có quyền cung cấp các thông tin cho bất kỳ cá nhân/ tổ chức để phục vụ hoạt động thu hồi nợ, mua bán nợ,…

8. Tôi/Chúng tôi xác nhận rằng đã xác lập thỏa thuận với Techcombank về các nội dung tôi/chúng tôi cam kết và xác nhận nêu trên, đồng thời đã đọc, hiểu rõ, đồng ý bị ràng buộc bởi các quy định trong bản Điều khoản, điều kiện về phát hành và sử dụng thẻ tín dụng tại Techcombank (áp dụng cho khách hàng cá nhân) tại www.techcombank.com.vn., tại bất kỳ chi nhánh nào hoặc bằng cách gọi cho Dịch vụ khách hàng số 1800 588822. Điều khoản, điều kiện này cùng với Đề nghị kiêm Hợp đồng này tạo nên một hợp đồng ràng buộc pháp lý giữa tôi/chúng tôi và Techcombank về việc phát hành và sử dụng thẻ tín dụng của Techcombank. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày Techcombank phê duyệt, riêng việc sử dụng thẻ tín dụng chỉ có hiệu lực kể từ thời điểm thẻ được kích hoạt.