DOANH NGHIỆP 84 24 3944 6699
CÁ NHÂN 1800 588 822

 

Đăng nhập ngân hàng trực tuyến

TỶ GIÁ

Tỷ giá chốt

Lọc tỉ giá theo ngày tháng

Tỷ giá chốt cập nhật ngày 22/02/2019

Cặp tiền Tỷ giá chốt Thời gian cập nhật
Vay VND* Smart Money Vay VND* Smart Money
AUD/USD 0.7093   1:00:00 PM  
EUR/USD 1.1336   1:00:00 PM  
GBP/USD 1.3029   1:00:00 PM  
USD/JPY 110.79   1:00:00 PM  
AUD/VND 16479   1:00:00 PM  
EUR/VND 26338   1:00:00 PM  
GBP/VND 30273   1:00:00 PM  
JPY/VND 209.73   1:00:00 PM