DOANH NGHIỆP 84 24 3944 6699
CÁ NHÂN 1800 588 822

 

Đăng nhập ngân hàng trực tuyến

TỶ GIÁ

Tỷ giá chốt

Lọc tỉ giá theo ngày tháng

Tỷ giá chốt cập nhật ngày 15/10/2018

Cặp tiền Tỷ giá chốt Thời gian cập nhật
Vay VND* Smart Money Vay VND* Smart Money
AUD/USD 0.7105   1:00:00 PM  
EUR/USD 1.1552   1:00:00 PM  
GBP/USD 1.3115   1:00:00 PM  
USD/JPY 112.00   1:00:00 PM  
AUD/VND 16593   1:00:00 PM  
EUR/VND 26979   1:00:00 PM  
GBP/VND 30628   1:00:00 PM  
JPY/VND 208.53   1:00:00 PM