DOANH NGHIỆP 84-24 3944 8858
CÁ NHÂN 1800 588 822

 

Đăng nhập ngân hàng trực tuyến

TỶ GIÁ

Tỷ giá chốt

Lọc tỉ giá theo ngày tháng

Tỷ giá chốt cập nhật ngày 16/08/2018

Cặp tiền Tỷ giá chốt Thời gian cập nhật
Vay VND* Smart Money Vay VND* Smart Money
AUD/USD 0.7274   1:00:00 PM 9:30:00 AM
EUR/USD 1.1391   1:00:00 PM 9:30:00 AM
GBP/USD 1.2729   1:00:00 PM 9:30:00 AM
USD/JPY 110.80   1:00:00 PM 9:30:00 AM
AUD/VND 16971   1:00:00 PM 9:30:00 AM
EUR/VND 26577   1:00:00 PM 9:30:00 AM
GBP/VND 29701   1:00:00 PM 9:30:00 AM
JPY/VND 210.59   1:00:00 PM 9:30:00 AM