DOANH NGHIỆP 84 24 3944 6699
CÁ NHÂN 1800 588 822

 

Đăng nhập ngân hàng trực tuyến

TỶ GIÁ

Tỷ giá chốt

Lọc tỉ giá theo ngày tháng

Tỷ giá chốt cập nhật ngày 17/12/2018

Cặp tiền Tỷ giá chốt Thời gian cập nhật
Vay VND* Smart Money Vay VND* Smart Money
AUD/USD 0.7174   1:00:00 PM  
EUR/USD 1.1310   1:00:00 PM  
GBP/USD 1.2580   1:00:00 PM  
USD/JPY 113.49   1:00:00 PM  
AUD/VND 16743   1:00:00 PM  
EUR/VND 26396   1:00:00 PM  
GBP/VND 29362   1:00:00 PM  
JPY/VND 205.67   1:00:00 PM