DOANH NGHIỆP 84 24 3944 6699
CÁ NHÂN 1800 588 822

 

Đăng nhập ngân hàng trực tuyến

TỶ GIÁ

Tỷ giá hối đoái

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) cung cấp bảng tỷ giá hối đoái, tỷ giá bình quân liên ngân hàng được cập nhật liên tục theo giờ trong ngày. Khách hàng sẽ nhanh chóng theo dõi được sự thay đổi của tỷ giá Đô La, tỷ giá Euro, tỷ giá Yên Nhật,…trong hôm nay. Để tra cứu tỷ giá ngoại tệ của những ngày trước đó, xin quý khách vui lòng lựa chọn thời gian trong bảng dưới đây.

Lọc tỉ giá theo ngày tháng

Tỷ giá hối đoái cập nhật ngày 09/04/2020

TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI
       
Loại tiền  Tỷ giá mua  Tỷ giá bán
   Tiền mặt/séc  Chuyển khoản  
USD, (1,2)                             22,850    
(tỷ giá Đô la Mỹ)
USD, (5,10,20)                             22,950    
(tỷ giá Đô la Mỹ)
USD,50-100                             23,370                             23,390                             23,570
(tỷ giá Đô la Mỹ)
JPY                             212.15                             213.19                             219.19
(tỷ giá đồng Yên Nhật)
AUD                             14,190                             14,378                             14,880
(tỷ giá Đô Úc)
CAD                             16,321                             16,521                             17,024
(tỷ giá Đô Canada)
GBP                             28,543                             28,848                             29,503
(tỷ giá Bảng Anh)
CHF                             23,732                             24,006                             24,509
(tỷ giá Franc Thụy Sĩ)
SGD                             16,175                             16,293                             16,746
(tỷ giá Đô Singapore)
EUR                             25,055                             25,342                             26,042
(tỷ giá Euro)
CNY            -                                  3,265                               3,396
(tỷ giá Nhân dân tệ Trung Quốc)
HKD            -                                  2,898                               3,098
(tỷ giá Đô Hồng Kông)
THB                                   688                                   696                                   776
(tỷ giá Bat Thái Lan)
MYR            -                                  5,340                               5,500
(tỷ giá tiền Malaysia)
KRW                                      -     22.00
( tỷ giá Won Korean)
TỶ GIÁ TRUNG TÂM NHNN CÔNG BỐ                               23,235
TỶ GIÁ SÀN/TRẦN USDVND                             22,538                             23,932
       
Tỷ giá kỳ hạn USD   Tham chiếu
 Kỳ hạn (ngày)    Tỷ giá mua   Tỷ giá bán 
3                               23,391                             23,581
7                               23,392                             23,596
30                               23,400                             23,681
90                               23,419                             23,904
180                               23,448                             24,238
360                               23,507                             24,925
       
  Tham chiếu
Tỷ giá vàng                       4,720,000                         4,807,000
09-Apr-20 3 tháng  6 tháng  12 tháng
LIBOR USD (%năm): 1.31988 1.2245 1.04475
LIBOR EUR (%năm): -0.23343 -0.153 -0.14614
 Tỷ giá được cập nhật lúc 09/04/2020  04:43 PM  và chỉ mang tính chất tham khảo.
(Nguồn từ Bloomberg)      

Xem lại những cập nhật trong ngày


 • Cập nhật lúc 09/04/2020 14:31

  TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI
         
  Loại tiền  Tỷ giá mua  Tỷ giá bán
     Tiền mặt/séc  Chuyển khoản  
  USD, (1,2)                             22,867    
  (tỷ giá Đô la Mỹ)
  USD, (5,10,20)                             22,967    
  (tỷ giá Đô la Mỹ)
  USD,50-100                             23,387                             23,407                             23,587
  (tỷ giá Đô la Mỹ)
  JPY                             212.17                             213.21                             219.21
  (tỷ giá đồng Yên Nhật)
  AUD                             14,202                             14,391                             14,896
  (tỷ giá Đô Úc)
  CAD                             16,349                             16,550                             17,052
  (tỷ giá Đô Canada)
  GBP                             28,531                             28,836                             29,491
  (tỷ giá Bảng Anh)
  CHF                             23,713                             23,986                             24,489
  (tỷ giá Franc Thụy Sĩ)
  SGD                             16,183                             16,302                             16,755
  (tỷ giá Đô Singapore)
  EUR                             25,048                             25,334                             26,037
  (tỷ giá Euro)
  CNY            -                                  3,265                               3,395
  (tỷ giá Nhân dân tệ Trung Quốc)
  HKD            -                                  2,900                               3,101
  (tỷ giá Đô Hồng Kông)
  THB                                   689                                   697                                   777
  (tỷ giá Bat Thái Lan)
  MYR            -                                  5,342                               5,497
  (tỷ giá tiền Malaysia)
  KRW                                      -     22.00
  ( tỷ giá Won Korean)
  TỶ GIÁ TRUNG TÂM NHNN CÔNG BỐ                               23,235
  TỶ GIÁ SÀN/TRẦN USDVND                             22,538                             23,932
         
  Tỷ giá kỳ hạn USD   Tham chiếu
   Kỳ hạn (ngày)    Tỷ giá mua   Tỷ giá bán 
  3                               23,408                             23,598
  7                               23,409                             23,613
  30                               23,417                             23,698
  90                               23,436                             23,921
  180                               23,465                             24,256
  360                               23,524                             24,943
         
    Tham chiếu
  Tỷ giá vàng                       4,720,000                         4,807,000
  09-Apr-20 3 tháng  6 tháng  12 tháng
  LIBOR USD (%năm): 1.31988 1.2245 1.04475
  LIBOR EUR (%năm): -0.23343 -0.153 -0.14614
   Tỷ giá được cập nhật lúc 09/04/2020  02:29 PM  và chỉ mang tính chất tham khảo.
  (Nguồn từ Bloomberg)      
 • Cập nhật lúc 09/04/2020 10:24

  TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI
         
  Loại tiền  Tỷ giá mua  Tỷ giá bán
     Tiền mặt/séc  Chuyển khoản  
  USD, (1,2)                             22,881    
  (tỷ giá Đô la Mỹ)
  USD, (5,10,20)                             22,981    
  (tỷ giá Đô la Mỹ)
  USD,50-100                             23,401                             23,421                             23,601
  (tỷ giá Đô la Mỹ)
  JPY                             212.29                             213.34                             219.36
  (tỷ giá đồng Yên Nhật)
  AUD                             14,202                             14,390                             14,893
  (tỷ giá Đô Úc)
  CAD                             16,360                             16,561                             17,064
  (tỷ giá Đô Canada)
  GBP                             28,523                             28,828                             29,485
  (tỷ giá Bảng Anh)
  CHF                             23,710                             23,983                             24,488
  (tỷ giá Franc Thụy Sĩ)
  SGD                             16,169                             16,287                             16,741
  (tỷ giá Đô Singapore)
  EUR                             25,046                             25,333                             26,033
  (tỷ giá Euro)
  CNY            -                                  3,266                               3,397
  (tỷ giá Nhân dân tệ Trung Quốc)
  HKD            -                                  2,902                               3,102
  (tỷ giá Đô Hồng Kông)
  THB                                   690                                   698                                   778
  (tỷ giá Bat Thái Lan)
  MYR            -                                  5,348                               5,501
  (tỷ giá tiền Malaysia)
  KRW                                      -     22.00
  ( tỷ giá Won Korean)
  TỶ GIÁ TRUNG TÂM NHNN CÔNG BỐ                               23,235
  TỶ GIÁ SÀN/TRẦN USDVND                             22,538                             23,932
         
  Tỷ giá kỳ hạn USD   Tham chiếu
   Kỳ hạn (ngày)    Tỷ giá mua   Tỷ giá bán 
  3                               23,422                             23,612
  7                               23,423                             23,627
  30                               23,431                             23,713
  90                               23,450                             23,936
  180                               23,479                             24,270
  360                               23,538                             24,958
         
    Tham chiếu
  Tỷ giá vàng                       4,720,000                         4,807,000
  08-Apr-20 3 tháng  6 tháng  12 tháng
  LIBOR USD (%năm): 1.31988 1.2245 1.04475
  LIBOR EUR (%năm): -0.23343 -0.153 -0.14614
   Tỷ giá được cập nhật lúc 09/04/2020  10:22 AM  và chỉ mang tính chất tham khảo.
  (Nguồn từ Bloomberg)      
 • Cập nhật lúc 09/04/2020 09:18

  TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI
         
  Loại tiền  Tỷ giá mua  Tỷ giá bán
     Tiền mặt/séc  Chuyển khoản  
  USD, (1,2)                             22,894    
  (tỷ giá Đô la Mỹ)
  USD, (5,10,20)                             22,994    
  (tỷ giá Đô la Mỹ)
  USD,50-100                             23,414                             23,434                             23,614
  (tỷ giá Đô la Mỹ)
  JPY                             212.29                             213.34                             219.36
  (tỷ giá đồng Yên Nhật)
  AUD                             14,186                             14,375                             14,877
  (tỷ giá Đô Úc)
  CAD                             16,366                             16,567                             17,071
  (tỷ giá Đô Canada)
  GBP                             28,538                             28,844                             29,501
  (tỷ giá Bảng Anh)
  CHF                             23,721                             23,994                             24,499
  (tỷ giá Franc Thụy Sĩ)
  SGD                             16,171                             16,290                             16,744
  (tỷ giá Đô Singapore)
  EUR                             25,053                             25,340                             26,040
  (tỷ giá Euro)
  CNY            -                                  3,268                               3,399
  (tỷ giá Nhân dân tệ Trung Quốc)
  HKD            -                                  2,904                               3,104
  (tỷ giá Đô Hồng Kông)
  THB                                   690                                   698                                   778
  (tỷ giá Bat Thái Lan)
  MYR            -                                  5,345                               5,500
  (tỷ giá tiền Malaysia)
  KRW                                      -     22.00
  ( tỷ giá Won Korean)
  TỶ GIÁ TRUNG TÂM NHNN CÔNG BỐ                               23,235
  TỶ GIÁ SÀN/TRẦN USDVND                             22,538                             23,932
         
  Tỷ giá kỳ hạn USD   Tham chiếu
   Kỳ hạn (ngày)    Tỷ giá mua   Tỷ giá bán 
  3                               23,435                             23,625
  7                               23,436                             23,640
  30                               23,444                             23,726
  90                               23,463                             23,949
  180                               23,492                             24,284
  360                               23,551                             24,972
         
    Tham chiếu
  Tỷ giá vàng                       4,720,000                         4,807,000
  08-Apr-20 3 tháng  6 tháng  12 tháng
  LIBOR USD (%năm): 1.31988 1.2245 1.04475
  LIBOR EUR (%năm): -0.23343 -0.153 -0.14614
   Tỷ giá được cập nhật lúc 09/04/2020  09:16 AM  và chỉ mang tính chất tham khảo.
  (Nguồn từ Bloomberg)      
 • Cập nhật lúc 09/04/2020 08:13

  TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI
         
  Loại tiền  Tỷ giá mua  Tỷ giá bán
     Tiền mặt/séc  Chuyển khoản  
  USD, (1,2)                             22,898    
  (tỷ giá Đô la Mỹ)
  USD, (5,10,20)                             22,998    
  (tỷ giá Đô la Mỹ)
  USD,50-100                             23,418                             23,438                             23,618
  (tỷ giá Đô la Mỹ)
  JPY                             212.64                             213.69                             219.71
  (tỷ giá đồng Yên Nhật)
  AUD                             14,034                             14,220                             14,724
  (tỷ giá Đô Úc)
  CAD                             16,383                             16,584                             17,087
  (tỷ giá Đô Canada)
  GBP                             28,402                             28,705                             29,358
  (tỷ giá Bảng Anh)
  CHF                             23,757                             24,031                             24,533
  (tỷ giá Franc Thụy Sĩ)
  SGD                             16,154                             16,272                             16,726
  (tỷ giá Đô Singapore)
  EUR                             25,088                             25,375                             26,077
  (tỷ giá Euro)
  CNY            -                                  3,269                               3,401
  (tỷ giá Nhân dân tệ Trung Quốc)
  HKD            -                                  2,905                               3,105
  (tỷ giá Đô Hồng Kông)
  THB                                   689                                   697                                   778
  (tỷ giá Bat Thái Lan)
  MYR            -                                  5,340                               5,497
  (tỷ giá tiền Malaysia)
  KRW                                      -     22.00
  ( tỷ giá Won Korean)
  TỶ GIÁ TRUNG TÂM NHNN CÔNG BỐ                               23,225
  TỶ GIÁ SÀN/TRẦN USDVND                             22,528                             23,922
         
  Tỷ giá kỳ hạn USD   Tham chiếu
   Kỳ hạn (ngày)    Tỷ giá mua   Tỷ giá bán 
  3                               23,439                             23,629
  7                               23,440                             23,644
  30                               23,448                             23,730
  90                               23,467                             23,953
  180                               23,496                             24,288
  360                               23,555                             24,976
         
    Tham chiếu
  Tỷ giá vàng                       4,700,000                         4,792,000
  08-Apr-20 3 tháng  6 tháng  12 tháng
  LIBOR USD (%năm): 1.35238 1.23825 1.04263
  LIBOR EUR (%năm): -0.23157 -0.158 -0.14471
   Tỷ giá được cập nhật lúc 09/04/2020  08:11 AM  và chỉ mang tính chất tham khảo.
  (Nguồn từ Bloomberg)