HỖ TRỢ QUỐC TẾ 84 24 3944 6699
  1800 588 822

 

Đăng nhập ngân hàng trực tuyến

TỶ GIÁ

Tỷ giá hối đoái

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) cung cấp bảng tỷ giá hối đoái, tỷ giá bình quân liên ngân hàng được cập nhật liên tục theo giờ trong ngày. Khách hàng sẽ nhanh chóng theo dõi được sự thay đổi của tỷ giá Đô La, tỷ giá Euro, tỷ giá Yên Nhật,…trong hôm nay. Để tra cứu tỷ giá ngoại tệ của những ngày trước đó, xin quý khách vui lòng lựa chọn thời gian trong bảng dưới đây.

Lọc tỉ giá theo ngày tháng

Tỷ giá hối đoái cập nhật ngày 27/01/2021

TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI
       
Loại tiền  Tỷ giá mua  Tỷ giá bán
   Tiền mặt/séc  Chuyển khoản  
USD, (1,2)                             22,450    
(tỷ giá Đô la Mỹ)
USD, (5,10,20)                             22,509    
(tỷ giá Đô la Mỹ)
USD,50-100                             22,929                             22,949                             23,154
(tỷ giá Đô la Mỹ)
JPY                             218.36                             218.85                             227.87
(tỷ giá đồng Yên Nhật)
AUD                             17,320                             17,578                             18,181
(tỷ giá Đô Úc)
CAD                             17,650                             17,871                             18,472
(tỷ giá Đô Canada)
GBP                             30,992                             31,271                             32,176
(tỷ giá Bảng Anh)
CHF                             25,443                             25,749                             26,352
(tỷ giá Franc Thụy Sĩ)
SGD                             17,031                             17,146                             17,749
(tỷ giá Đô Singapore)
EUR                             27,466                             27,714                             28,716
(tỷ giá Euro)
CNY            -                                  3,506                               3,636
(tỷ giá Nhân dân tệ Trung Quốc)
HKD            -                                  2,845                               3,045
(tỷ giá Đô Hồng Kông)
THB                                   737                                   749                                   800
(tỷ giá Bat Thái Lan)
MYR            -                                  5,631                               5,785
(tỷ giá tiền Malaysia)
KRW                                      -     24.00
( tỷ giá Won Korean)
TỶ GIÁ TRUNG TÂM NHNN CÔNG BỐ                               23,144
TỶ GIÁ SÀN/TRẦN USDVND                             22,450                             23,838
       
Tỷ giá kỳ hạn USD   Tham chiếu
 Kỳ hạn (ngày)    Tỷ giá mua   Tỷ giá bán 
3                               22,949                             23,161
7                               22,950                             23,171
30                               22,954                             23,225
90                               22,963                             23,368
180                               22,977                             23,582
360                               23,006                             24,022
       
  Tham chiếu
Tỷ giá vàng                       5,590,000                         5,702,000
27-Jan-21 3 tháng  6 tháng  12 tháng
LIBOR USD (%năm): 0.21288 0.233 0.31225
LIBOR EUR (%năm): -0.55029 -0.53571 -0.50186
 Tỷ giá được cập nhật lúc 27/01/2021  03:33 PM  và chỉ mang tính chất tham khảo.
(Nguồn từ Bloomberg)      

Xem lại những cập nhật trong ngày


 • Cập nhật lúc 27/01/2021 13:46

  TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI
         
  Loại tiền  Tỷ giá mua  Tỷ giá bán
     Tiền mặt/séc  Chuyển khoản  
  USD, (1,2)                             22,450    
  (tỷ giá Đô la Mỹ)
  USD, (5,10,20)                             22,513    
  (tỷ giá Đô la Mỹ)
  USD,50-100                             22,933                             22,953                             23,158
  (tỷ giá Đô la Mỹ)
  JPY                             218.52                             219.01                             228.01
  (tỷ giá đồng Yên Nhật)
  AUD                             17,348                             17,607                             18,207
  (tỷ giá Đô Úc)
  CAD                             17,672                             17,894                             18,495
  (tỷ giá Đô Canada)
  GBP                             31,011                             31,291                             32,195
  (tỷ giá Bảng Anh)
  CHF                             25,468                             25,774                             26,377
  (tỷ giá Franc Thụy Sĩ)
  SGD                             17,041                             17,157                             17,760
  (tỷ giá Đô Singapore)
  EUR                             27,509                             27,758                             28,758
  (tỷ giá Euro)
  CNY            -                                  3,510                               3,640
  (tỷ giá Nhân dân tệ Trung Quốc)
  HKD            -                                  2,846                               3,046
  (tỷ giá Đô Hồng Kông)
  THB                                   737                                   749                                   800
  (tỷ giá Bat Thái Lan)
  MYR            -                                  5,633                               5,785
  (tỷ giá tiền Malaysia)
  KRW                                      -     24.00
  ( tỷ giá Won Korean)
  TỶ GIÁ TRUNG TÂM NHNN CÔNG BỐ                               23,144
  TỶ GIÁ SÀN/TRẦN USDVND                             22,450                             23,838
         
  Tỷ giá kỳ hạn USD   Tham chiếu
   Kỳ hạn (ngày)    Tỷ giá mua   Tỷ giá bán 
  3                               22,953                             23,165
  7                               22,954                             23,175
  30                               22,958                             23,229
  90                               22,967                             23,372
  180                               22,981                             23,586
  360                               23,010                             24,026
         
    Tham chiếu
  Tỷ giá vàng                       5,580,000                         5,692,000
  27-Jan-21 3 tháng  6 tháng  12 tháng
  LIBOR USD (%năm): 0.21288 0.233 0.31225
  LIBOR EUR (%năm): -0.55029 -0.53571 -0.50186
   Tỷ giá được cập nhật lúc 27/01/2021  01:43 PM  và chỉ mang tính chất tham khảo.
  (Nguồn từ Bloomberg)      
 • Cập nhật lúc 27/01/2021 10:35

  TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI
         
  Loại tiền  Tỷ giá mua  Tỷ giá bán
     Tiền mặt/séc  Chuyển khoản  
  USD, (1,2)                             22,450    
  (tỷ giá Đô la Mỹ)
  USD, (5,10,20)                             22,516    
  (tỷ giá Đô la Mỹ)
  USD,50-100                             22,936                             22,956                             23,161
  (tỷ giá Đô la Mỹ)
  JPY                             218.38                             218.87                             227.91
  (tỷ giá đồng Yên Nhật)
  AUD                             17,341                             17,600                             18,202
  (tỷ giá Đô Úc)
  CAD                             17,670                             17,892                             18,495
  (tỷ giá Đô Canada)
  GBP                             31,004                             31,283                             32,188
  (tỷ giá Bảng Anh)
  CHF                             25,457                             25,763                             26,366
  (tỷ giá Franc Thụy Sĩ)
  SGD                             17,044                             17,159                             17,759
  (tỷ giá Đô Singapore)
  EUR                             27,499                             27,747                             28,750
  (tỷ giá Euro)
  CNY            -                                  3,512                               3,642
  (tỷ giá Nhân dân tệ Trung Quốc)
  HKD            -                                  2,846                               3,046
  (tỷ giá Đô Hồng Kông)
  THB                                   737                                   750                                   800
  (tỷ giá Bat Thái Lan)
  MYR            -                                  5,633                               5,784
  (tỷ giá tiền Malaysia)
  KRW                                      -     24.00
  ( tỷ giá Won Korean)
  TỶ GIÁ TRUNG TÂM NHNN CÔNG BỐ                               23,144
  TỶ GIÁ SÀN/TRẦN USDVND                             22,450                             23,838
         
  Tỷ giá kỳ hạn USD   Tham chiếu
   Kỳ hạn (ngày)    Tỷ giá mua   Tỷ giá bán 
  3                               22,956                             23,168
  7                               22,957                             23,178
  30                               22,961                             23,232
  90                               22,970                             23,375
  180                               22,984                             23,589
  360                               23,013                             24,030
         
    Tham chiếu
  Tỷ giá vàng                       5,570,000                         5,682,000
  26-Jan-21 3 tháng  6 tháng  12 tháng
  LIBOR USD (%năm): 0.21288 0.233 0.31225
  LIBOR EUR (%năm): -0.55029 -0.53571 -0.50186
   Tỷ giá được cập nhật lúc 27/01/2021  10:32 AM  và chỉ mang tính chất tham khảo.
 • Cập nhật lúc 27/01/2021 08:25

  TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI
         
  Loại tiền  Tỷ giá mua  Tỷ giá bán
     Tiền mặt/séc  Chuyển khoản  
  USD, (1,2)                             22,450    
  (tỷ giá Đô la Mỹ)
  USD, (5,10,20)                             22,516    
  (tỷ giá Đô la Mỹ)
  USD,50-100                             22,936                             22,956                             23,161
  (tỷ giá Đô la Mỹ)
  JPY                             218.47                             218.96                             227.98
  (tỷ giá đồng Yên Nhật)
  AUD                             17,366                             17,625                             18,228
  (tỷ giá Đô Úc)
  CAD                             17,689                             17,912                             18,513
  (tỷ giá Đô Canada)
  GBP                             31,015                             31,295                             32,200
  (tỷ giá Bảng Anh)
  CHF                             25,460                             25,766                             26,369
  (tỷ giá Franc Thụy Sĩ)
  SGD                             17,046                             17,162                             17,765
  (tỷ giá Đô Singapore)
  EUR                             27,510                             27,759                             28,759
  (tỷ giá Euro)
  CNY            -                                  3,508                               3,639
  (tỷ giá Nhân dân tệ Trung Quốc)
  HKD            -                                  2,846                               3,046
  (tỷ giá Đô Hồng Kông)
  THB                                   737                                   750                                   800
  (tỷ giá Bat Thái Lan)
  MYR            -                                  5,635                               5,788
  (tỷ giá tiền Malaysia)
  KRW                                      -     24.00
  ( tỷ giá Won Korean)
  TỶ GIÁ TRUNG TÂM NHNN CÔNG BỐ                               23,144
  TỶ GIÁ SÀN/TRẦN USDVND                             22,450                             23,838
         
  Tỷ giá kỳ hạn USD   Tham chiếu
   Kỳ hạn (ngày)    Tỷ giá mua   Tỷ giá bán 
  3                               22,956                             23,168
  7                               22,957                             23,178
  30                               22,961                             23,232
  90                               22,970                             23,375
  180                               22,984                             23,589
  360                               23,013                             24,030
         
    Tham chiếu
  Tỷ giá vàng                       5,580,000                         5,692,000
  26-Jan-21 3 tháng  6 tháng  12 tháng
  LIBOR USD (%năm): 0.21288 0.233 0.31225
  LIBOR EUR (%năm): -0.55029 -0.53571 -0.50186
   Tỷ giá được cập nhật lúc 27/01/2021  08:22 AM  và chỉ mang tính chất tham khảo.
  (Nguồn từ Bloomberg)