DOANH NGHIỆP 84 24 3944 6699
CÁ NHÂN 1800 588 822

 

Đăng nhập ngân hàng trực tuyến

TỶ GIÁ

Tỷ giá hối đoái

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) cung cấp bảng tỷ giá hối đoái, tỷ giá bình quân liên ngân hàng được cập nhật liên tục theo giờ trong ngày. Khách hàng sẽ nhanh chóng theo dõi được sự thay đổi của tỷ giá Đô La, tỷ giá Euro, tỷ giá Yên Nhật,…trong hôm nay. Để tra cứu tỷ giá ngoại tệ của những ngày trước đó, xin quý khách vui lòng lựa chọn thời gian trong bảng dưới đây.

Lọc tỉ giá theo ngày tháng

Tỷ giá hối đoái cập nhật ngày 17/09/2019

TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI
       
Loại tiền  Tỷ giá mua  Tỷ giá bán
   Tiền mặt/séc  Chuyển khoản  
USD, (1,2)                             22,640    
(tỷ giá Đô la Mỹ)
USD, (5,10,20)                             22,740    
(tỷ giá Đô la Mỹ)
USD,50-100                             23,160                             23,180                             23,300
(tỷ giá Đô la Mỹ)
JPY                             211.55                             212.73                             218.75
(tỷ giá đồng Yên Nhật)
AUD                             15,449                             15,680                             16,180
(tỷ giá Đô Úc)
CAD                             17,131                             17,331                             17,832
(tỷ giá Đô Canada)
GBP                             28,277                             28,578                             29,183
(tỷ giá Bảng Anh)
CHF                             22,943                             23,158                             23,661
(tỷ giá Franc Thụy Sĩ)
SGD                             16,559                             16,711                             17,113
(tỷ giá Đô Singapore)
EUR                             25,140                             25,433                             26,133
(tỷ giá Euro)
CNY            -                                  3,213                               3,344
(tỷ giá Nhân dân tệ Trung Quốc)
HKD            -                                  2,839                               3,039
(tỷ giá Đô Hồng Kông)
THB                                   731                                   735                                   785
(tỷ giá Bat Thái Lan)
MYR            -                                  5,483                               5,635
(tỷ giá tiền Malaysia)
KRW                                      -     23.00
( tỷ giá Won Korean)
TỶ GIÁ TRUNG TÂM NHNN CÔNG BỐ                               23,135
TỶ GIÁ SÀN/TRẦN USDVND                             22,441                             23,829
       
Tỷ giá kỳ hạn USD   Tham chiếu
 Kỳ hạn (ngày)    Tỷ giá mua   Tỷ giá bán 
3                               23,183                             23,311
7                               23,188                             23,326
30                               23,213                             23,410
90                               23,280                             23,630
180                               23,380                             23,961
360                               23,586                             24,640
       
  Tham chiếu
Tỷ giá vàng                       4,150,000                         4,187,000
17-Sep-19 3 tháng  6 tháng  12 tháng
LIBOR USD (%năm): 2.13938 2.07025 2.04913
LIBOR EUR (%năm): -0.42286 -0.39729 -0.32014
 Tỷ giá được cập nhật lúc 17/09/2019  04:34 PM  và chỉ mang tính chất tham khảo.
(Nguồn từ Bloomberg)      

Xem lại những cập nhật trong ngày


 • Cập nhật lúc 17/09/2019 14:05

  TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI
         
  Loại tiền  Tỷ giá mua  Tỷ giá bán
     Tiền mặt/séc  Chuyển khoản  
  USD, (1,2)                             22,637    
  (tỷ giá Đô la Mỹ)
  USD, (5,10,20)                             22,737    
  (tỷ giá Đô la Mỹ)
  USD,50-100                             23,157                             23,177                             23,297
  (tỷ giá Đô la Mỹ)
  JPY                             211.45                             212.63                             218.63
  (tỷ giá đồng Yên Nhật)
  AUD                             15,438                             15,669                             16,171
  (tỷ giá Đô Úc)
  CAD                             17,121                             17,321                             17,822
  (tỷ giá Đô Canada)
  GBP                             28,266                             28,568                             29,172
  (tỷ giá Bảng Anh)
  CHF                             22,963                             23,179                             23,681
  (tỷ giá Franc Thụy Sĩ)
  SGD                             16,565                             16,718                             17,119
  (tỷ giá Đô Singapore)
  EUR                             25,088                             25,381                             26,083
  (tỷ giá Euro)
  CNY            -                                  3,215                               3,346
  (tỷ giá Nhân dân tệ Trung Quốc)
  HKD            -                                  2,839                               3,039
  (tỷ giá Đô Hồng Kông)
  THB                                   730                                   735                                   785
  (tỷ giá Bat Thái Lan)
  MYR            -                                  5,485                               5,639
  (tỷ giá tiền Malaysia)
  KRW                                      -     23.00
  ( tỷ giá Won Korean)
  TỶ GIÁ TRUNG TÂM NHNN CÔNG BỐ                               23,135
  TỶ GIÁ SÀN/TRẦN USDVND                             22,441                             23,829
         
  Tỷ giá kỳ hạn USD   Tham chiếu
   Kỳ hạn (ngày)    Tỷ giá mua   Tỷ giá bán 
  3                               23,180                             23,308
  7                               23,185                             23,323
  30                               23,210                             23,407
  90                               23,277                             23,627
  180                               23,377                             23,958
  360                               23,583                             24,637
         
    Tham chiếu
  Tỷ giá vàng                       4,150,000                         4,187,000
  17-Sep-19 3 tháng  6 tháng  12 tháng
  LIBOR USD (%năm): 2.13938 2.07025 2.04913
  LIBOR EUR (%năm): -0.42286 -0.39729 -0.32014
   Tỷ giá được cập nhật lúc 17/09/2019  02:03 PM  và chỉ mang tính chất tham khảo.
  (Nguồn từ Bloomberg)      
 • Cập nhật lúc 17/09/2019 10:54

  TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI
         
  Loại tiền  Tỷ giá mua  Tỷ giá bán
     Tiền mặt/séc  Chuyển khoản  
  USD, (1,2)                             22,637    
  (tỷ giá Đô la Mỹ)
  USD, (5,10,20)                             22,737    
  (tỷ giá Đô la Mỹ)
  USD,50-100                             23,157                             23,177                             23,297
  (tỷ giá Đô la Mỹ)
  JPY                             211.54                             212.73                             218.75
  (tỷ giá đồng Yên Nhật)
  AUD                             15,449                             15,680                             16,183
  (tỷ giá Đô Úc)
  CAD                             17,125                             17,325                             17,826
  (tỷ giá Đô Canada)
  GBP                             28,280                             28,582                             29,186
  (tỷ giá Bảng Anh)
  CHF                             23,003                             23,219                             23,721
  (tỷ giá Franc Thụy Sĩ)
  SGD                             16,573                             16,725                             17,126
  (tỷ giá Đô Singapore)
  EUR                             25,127                             25,421                             26,123
  (tỷ giá Euro)
  CNY            -                                  3,214                               3,350
  (tỷ giá Nhân dân tệ Trung Quốc)
  HKD            -                                  2,839                               3,040
  (tỷ giá Đô Hồng Kông)
  THB                                   730                                   735                                   785
  (tỷ giá Bat Thái Lan)
  MYR            -                                  5,486                               5,639
  (tỷ giá tiền Malaysia)
  KRW                                      -     23.00
  ( tỷ giá Won Korean)
  TỶ GIÁ TRUNG TÂM NHNN CÔNG BỐ                               23,135
  TỶ GIÁ SÀN/TRẦN USDVND                             22,441                             23,829
         
  Tỷ giá kỳ hạn USD   Tham chiếu
   Kỳ hạn (ngày)    Tỷ giá mua   Tỷ giá bán 
  3                               23,180                             23,308
  7                               23,185                             23,323
  30                               23,210                             23,407
  90                               23,277                             23,627
  180                               23,377                             23,958
  360                               23,583                             24,637
         
    Tham chiếu
  Tỷ giá vàng                       4,150,000                         4,187,000
  16-Sep-19 3 tháng  6 tháng  12 tháng
  LIBOR USD (%năm): 2.13938 2.07025 2.04913
  LIBOR EUR (%năm): -0.42286 -0.39729 -0.32014
   Tỷ giá được cập nhật lúc 17/09/2019  10:52 AM  và chỉ mang tính chất tham khảo.
  (Nguồn từ Bloomberg)      
 • Cập nhật lúc 17/09/2019 09:03

  TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI
         
  Loại tiền  Tỷ giá mua  Tỷ giá bán
     Tiền mặt/séc  Chuyển khoản  
  USD, (1,2)                             22,630    
  (tỷ giá Đô la Mỹ)
  USD, (5,10,20)                             22,730    
  (tỷ giá Đô la Mỹ)
  USD,50-100                             23,150                             23,170                             23,290
  (tỷ giá Đô la Mỹ)
  JPY                             211.21                             212.38                             218.40
  (tỷ giá đồng Yên Nhật)
  AUD                             15,470                             15,701                             16,203
  (tỷ giá Đô Úc)
  CAD                             17,122                             17,322                             17,825
  (tỷ giá Đô Canada)
  GBP                             28,272                             28,573                             29,178
  (tỷ giá Bảng Anh)
  CHF                             22,984                             23,200                             23,703
  (tỷ giá Franc Thụy Sĩ)
  SGD                             16,564                             16,716                             17,119
  (tỷ giá Đô Singapore)
  EUR                             25,106                             25,399                             26,101
  (tỷ giá Euro)
  CNY            -                                  3,221                               3,352
  (tỷ giá Nhân dân tệ Trung Quốc)
  HKD            -                                  2,839                               3,040
  (tỷ giá Đô Hồng Kông)
  THB                                   730                                   735                                   785
  (tỷ giá Bat Thái Lan)
  MYR            -                                  5,486                               5,639
  (tỷ giá tiền Malaysia)
  KRW                                      -     23.00
  ( tỷ giá Won Korean)
  TỶ GIÁ TRUNG TÂM NHNN CÔNG BỐ                               23,135
  TỶ GIÁ SÀN/TRẦN USDVND                             22,441                             23,829
         
  Tỷ giá kỳ hạn USD   Tham chiếu
   Kỳ hạn (ngày)    Tỷ giá mua   Tỷ giá bán 
  3                               23,173                             23,301
  7                               23,178                             23,316
  30                               23,203                             23,400
  90                               23,270                             23,620
  180                               23,370                             23,950
  360                               23,575                             24,629
         
    Tham chiếu
  Tỷ giá vàng                       4,150,000                         4,187,000
  16-Sep-19 3 tháng  6 tháng  12 tháng
  LIBOR USD (%năm): 2.13938 2.07025 2.04913
  LIBOR EUR (%năm): -0.42286 -0.39729 -0.32014
   Tỷ giá được cập nhật lúc 17/09/2019  09:00 AM  và chỉ mang tính chất tham khảo.
  (Nguồn từ Bloomberg)      
 • Cập nhật lúc 17/09/2019 08:20

  TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI
         
  Loại tiền  Tỷ giá mua  Tỷ giá bán
     Tiền mặt/séc  Chuyển khoản  
  USD, (1,2)                             22,627    
  (tỷ giá Đô la Mỹ)
  USD, (5,10,20)                             22,727    
  (tỷ giá Đô la Mỹ)
  USD,50-100                             23,147                             23,167                             23,287
  (tỷ giá Đô la Mỹ)
  JPY                             212.29                             213.49                             219.49
  (tỷ giá đồng Yên Nhật)
  AUD                             15,543                             15,776                             16,278
  (tỷ giá Đô Úc)
  CAD                             17,121                             17,321                             17,822
  (tỷ giá Đô Canada)
  GBP                             28,327                             28,630                             29,232
  (tỷ giá Bảng Anh)
  CHF                             23,039                             23,256                             23,759
  (tỷ giá Franc Thụy Sĩ)
  SGD                             16,601                             16,755                             17,156
  (tỷ giá Đô Singapore)
  EUR                             25,252                             25,547                             26,247
  (tỷ giá Euro)
  CNY            -                                  3,225                               3,356
  (tỷ giá Nhân dân tệ Trung Quốc)
  HKD            -                                  2,838                               3,038
  (tỷ giá Đô Hồng Kông)
  THB                                   731                                   736                                   786
  (tỷ giá Bat Thái Lan)
  MYR            -                                  5,503                               5,655
  (tỷ giá tiền Malaysia)
  KRW                                      -     23.00
  ( tỷ giá Won Korean)
  TỶ GIÁ TRUNG TÂM NHNN CÔNG BỐ                               23,130
  TỶ GIÁ SÀN/TRẦN USDVND                             22,436                             23,824
         
  Tỷ giá kỳ hạn USD   Tham chiếu
   Kỳ hạn (ngày)    Tỷ giá mua   Tỷ giá bán 
  3                               23,170                             23,298
  7                               23,175                             23,313
  30                               23,200                             23,397
  90                               23,267                             23,617
  180                               23,367                             23,947
  360                               23,572                             24,626
         
    Tham chiếu
  Tỷ giá vàng                       4,155,000                         4,192,000
  16-Sep-19 3 tháng  6 tháng  12 tháng
  LIBOR USD (%năm): 2.13938 2.07025 2.04913
  LIBOR EUR (%năm): -0.42286 -0.39729 -0.32014
   Tỷ giá được cập nhật lúc 17/09/2019  08:18 AM  và chỉ mang tính chất tham khảo.
  (Nguồn từ Bloomberg)