DOANH NGHIỆP 84 24 3944 6699
CÁ NHÂN 1800 588 822

 

Đăng nhập ngân hàng trực tuyến

TỶ GIÁ

Tỷ giá hối đoái

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) cung cấp bảng tỷ giá hối đoái, tỷ giá bình quân liên ngân hàng được cập nhật liên tục theo giờ trong ngày. Khách hàng sẽ nhanh chóng theo dõi được sự thay đổi của tỷ giá Đô La, tỷ giá Euro, tỷ giá Yên Nhật,…trong hôm nay. Để tra cứu tỷ giá ngoại tệ của những ngày trước đó, xin quý khách vui lòng lựa chọn thời gian trong bảng dưới đây.

Lọc tỉ giá theo ngày tháng

Tỷ giá hối đoái cập nhật ngày 22/01/2020

TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI
       
Loại tiền  Tỷ giá mua  Tỷ giá bán
   Tiền mặt/séc  Chuyển khoản  
USD, (1,2)                             22,573    
(tỷ giá Đô la Mỹ)
USD, (5,10,20)                             22,673    
(tỷ giá Đô la Mỹ)
USD,50-100                             23,093                             23,113                             23,233
(tỷ giá Đô la Mỹ)
JPY                             207.51                             208.20                             214.22
(tỷ giá đồng Yên Nhật)
AUD                             15,406                             15,593                             16,093
(tỷ giá Đô Úc)
CAD                             17,302                             17,516                             18,018
(tỷ giá Đô Canada)
GBP                             29,643                             29,927                             30,579
(tỷ giá Bảng Anh)
CHF                             23,410                             23,648                             24,150
(tỷ giá Franc Thụy Sĩ)
SGD                             16,852                             16,970                             17,422
(tỷ giá Đô Singapore)
EUR                             25,216                             25,471                             26,171
(tỷ giá Euro)
CNY            -                                  3,298                               3,429
(tỷ giá Nhân dân tệ Trung Quốc)
HKD            -                                  2,852                               3,052
(tỷ giá Đô Hồng Kông)
THB                                   733                                   738                                   878
(tỷ giá Bat Thái Lan)
MYR            -                                  5,628                               5,781
(tỷ giá tiền Malaysia)
KRW                                      -     23.00
( tỷ giá Won Korean)
TỶ GIÁ TRUNG TÂM NHNN CÔNG BỐ                               23,170
TỶ GIÁ SÀN/TRẦN USDVND                             22,475                             23,865
       
Tỷ giá kỳ hạn USD   Tham chiếu
 Kỳ hạn (ngày)    Tỷ giá mua   Tỷ giá bán 
3                               23,116                             23,244
7                               23,121                             23,259
30                               23,146                             23,343
90                               23,213                             23,562
180                               23,312                             23,892
360                               23,517                             24,569
       
  Tham chiếu
Tỷ giá vàng                       4,340,000                         4,387,000
22-Jan-20 3 tháng  6 tháng  12 tháng
LIBOR USD (%năm): 1.80213 1.8295 1.92463
LIBOR EUR (%năm): -0.42014 -0.36286 -0.26986
 Tỷ giá được cập nhật lúc 22/01/2020  03:44 PM  và chỉ mang tính chất tham khảo.
(Nguồn từ Bloomberg)      

Xem lại những cập nhật trong ngày


 • Cập nhật lúc 22/01/2020 10:22

  TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI
         
  Loại tiền  Tỷ giá mua  Tỷ giá bán
     Tiền mặt/séc  Chuyển khoản  
  USD, (1,2)                             22,570    
  (tỷ giá Đô la Mỹ)
  USD, (5,10,20)                             22,670    
  (tỷ giá Đô la Mỹ)
  USD,50-100                             23,090                             23,110                             23,230
  (tỷ giá Đô la Mỹ)
  JPY                             207.34                             208.02                             214.04
  (tỷ giá đồng Yên Nhật)
  AUD                             15,416                             15,603                             16,103
  (tỷ giá Đô Úc)
  CAD                             17,292                             17,506                             18,007
  (tỷ giá Đô Canada)
  GBP                             29,630                             29,914                             30,568
  (tỷ giá Bảng Anh)
  CHF                             23,448                             23,687                             24,189
  (tỷ giá Franc Thụy Sĩ)
  SGD                             16,849                             16,967                             17,418
  (tỷ giá Đô Singapore)
  EUR                             25,220                             25,475                             26,175
  (tỷ giá Euro)
  CNY            -                                  3,297                               3,428
  (tỷ giá Nhân dân tệ Trung Quốc)
  HKD            -                                  2,851                               3,052
  (tỷ giá Đô Hồng Kông)
  THB                                   732                                   737                                   877
  (tỷ giá Bat Thái Lan)
  MYR            -                                  5,614                               5,767
  (tỷ giá tiền Malaysia)
  KRW                                      -     23.00
  ( tỷ giá Won Korean)
  TỶ GIÁ TRUNG TÂM NHNN CÔNG BỐ                               23,170
  TỶ GIÁ SÀN/TRẦN USDVND                             22,475                             23,865
         
  Tỷ giá kỳ hạn USD   Tham chiếu
   Kỳ hạn (ngày)    Tỷ giá mua   Tỷ giá bán 
  3                               23,113                             23,241
  7                               23,118                             23,256
  30                               23,143                             23,340
  90                               23,210                             23,559
  180                               23,309                             23,889
  360                               23,514                             24,566
         
    Tham chiếu
  Tỷ giá vàng                       4,340,000                         4,387,000
  21-Jan-20 3 tháng  6 tháng  12 tháng
  LIBOR USD (%năm): 1.80213 1.8295 1.92463
  LIBOR EUR (%năm): -0.42014 -0.36286 -0.26986
   Tỷ giá được cập nhật lúc 22/01/2020  10:21 AM  và chỉ mang tính chất tham khảo.
  (Nguồn từ Bloomberg)      
 • Cập nhật lúc 22/01/2020 08:29

  TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI
         
  Loại tiền  Tỷ giá mua  Tỷ giá bán
     Tiền mặt/séc  Chuyển khoản  
  USD, (1,2)                             22,574    
  (tỷ giá Đô la Mỹ)
  USD, (5,10,20)                             22,674    
  (tỷ giá Đô la Mỹ)
  USD,50-100                             23,094                             23,114                             23,234
  (tỷ giá Đô la Mỹ)
  JPY                             207.56                             208.25                             214.27
  (tỷ giá đồng Yên Nhật)
  AUD                             15,398                             15,585                             16,085
  (tỷ giá Đô Úc)
  CAD                             17,295                             17,509                             18,010
  (tỷ giá Đô Canada)
  GBP                             29,658                             29,942                             30,594
  (tỷ giá Bảng Anh)
  CHF                             23,461                             23,701                             24,203
  (tỷ giá Franc Thụy Sĩ)
  SGD                             16,842                             16,960                             17,411
  (tỷ giá Đô Singapore)
  EUR                             25,224                             25,479                             26,179
  (tỷ giá Euro)
  CNY            -                                  3,299                               3,429
  (tỷ giá Nhân dân tệ Trung Quốc)
  HKD            -                                  2,853                               3,053
  (tỷ giá Đô Hồng Kông)
  THB                                   732                                   737                                   877
  (tỷ giá Bat Thái Lan)
  MYR            -                                  5,609                               5,761
  (tỷ giá tiền Malaysia)
  KRW                                      -     23.00
  ( tỷ giá Won Korean)
  TỶ GIÁ TRUNG TÂM NHNN CÔNG BỐ                               23,170
  TỶ GIÁ SÀN/TRẦN USDVND                             22,475                             23,865
         
  Tỷ giá kỳ hạn USD   Tham chiếu
   Kỳ hạn (ngày)    Tỷ giá mua   Tỷ giá bán 
  3                               23,117                             23,245
  7                               23,122                             23,260
  30                               23,147                             23,344
  90                               23,214                             23,563
  180                               23,313                             23,893
  360                               23,518                             24,570
         
    Tham chiếu
  Tỷ giá vàng                       4,340,000                         4,387,000
  21-Jan-20 3 tháng  6 tháng  12 tháng
  LIBOR USD (%năm): 1.81913 1.84488 1.92300
  LIBOR EUR (%năm): -0.424 -0.36329 -0.27157
   Tỷ giá được cập nhật lúc 22/01/2020  08:27 AM  và chỉ mang tính chất tham khảo.
  (Nguồn từ Bloomberg)      
 • Cập nhật lúc 22/01/2020 08:26

  TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI
         
  Loại tiền  Tỷ giá mua  Tỷ giá bán
     Tiền mặt/séc  Chuyển khoản  
  USD, (1,2)                             22,574    
  (tỷ giá Đô la Mỹ)
  USD, (5,10,20)                             22,674    
  (tỷ giá Đô la Mỹ)
  USD,50-100                             23,094                             23,114                             23,234
  (tỷ giá Đô la Mỹ)
  JPY                             207.50                             208.19                             214.21
  (tỷ giá đồng Yên Nhật)
  AUD                             15,448                             15,636                             16,136
  (tỷ giá Đô Úc)
  CAD                             17,319                             17,533                             18,033
  (tỷ giá Đô Canada)
  GBP                             29,651                             29,935                             30,587
  (tỷ giá Bảng Anh)
  CHF                             23,490                             23,730                             24,233
  (tỷ giá Franc Thụy Sĩ)
  SGD                             16,853                             16,971                             17,422
  (tỷ giá Đô Singapore)
  EUR                             25,261                             25,516                             26,216
  (tỷ giá Euro)
  CNY            -                                  3,297                               3,428
  (tỷ giá Nhân dân tệ Trung Quốc)
  HKD            -                                  2,851                               3,051
  (tỷ giá Đô Hồng Kông)
  THB                                   733                                   738                                   878
  (tỷ giá Bat Thái Lan)
  MYR            -                                  5,620                               5,774
  (tỷ giá tiền Malaysia)
  KRW                                      -     23.00
  ( tỷ giá Won Korean)
  TỶ GIÁ TRUNG TÂM NHNN CÔNG BỐ                               23,158
  TỶ GIÁ SÀN/TRẦN USDVND                             22,463                             23,853
         
  Tỷ giá kỳ hạn USD   Tham chiếu
   Kỳ hạn (ngày)    Tỷ giá mua   Tỷ giá bán 
  3                               23,117                             23,245
  7                               23,122                             23,260
  30                               23,147                             23,344
  90                               23,214                             23,563
  180                               23,313                             23,893
  360                               23,518                             24,570
         
    Tham chiếu
  Tỷ giá vàng                       4,345,000                         4,387,000
  21-Jan-20 3 tháng  6 tháng  12 tháng
  LIBOR USD (%năm): 1.81913 1.84488 1.92300
  LIBOR EUR (%năm): -0.424 -0.36329 -0.27157
   Tỷ giá được cập nhật lúc 22/01/2020  08:24 AM  và chỉ mang tính chất tham khảo.
  (Nguồn từ Bloomberg)