HỖ TRỢ QUỐC TẾ 84 24 3944 6699
  1800 588 822

 

Đăng nhập ngân hàng trực tuyến

Vay thấu chi có tài sản đảm bảo (F1)

Quý khách vui lòng cung cấp các thông tin cá nhân dưới đây để chúng tôi có thể:

- Đánh giá Quý khách có đáp ứng điều kiện ban đầu để đăng ký khoản vay thấu chi có tài sản đảm bảo tại Techcombank không,

- Có các thông tin ban đầu để nhân viên của Techcombank có thể liên hệ tư vấn nhanh chóng và hiệu quả cho Quý khách.

 
Ngày sinh *
Tỉnh thành đang sống và làm việc *
Hộ khẩu hoặc KT3 tại tỉnh/thành đang sống *

Khoản vay

Số tiền dự kiến vay (VND) *
Thời gian dự kiến vay (tháng) *

Nguồn thu nhập (cần tối thiểu 1 nguồn thu nhập đủ điều kiện)

Tài sản đảm bảo (Hiện Techcombank chỉ chấp nhận tài sản đảm bảo là bất động sản)

Giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu *
Chủ sở hữu bất động sản *
Bất động sản ở tỉnh thành nào ? *
Bất động sản ở khu vực nào ? *
Tuổi của chủ sở hữu tài sản *
Giá trị thị trường ước tính của bất động sản (VND) *