DOANH NGHIỆP 84 24 3944 6699
CÁ NHÂN 1800 588 822

 

Đăng nhập ngân hàng trực tuyến

Thông báo điều chỉnh lãi suất Thẻ tín dụng quốc tế Techcombank Visa và phí thường niên Thẻ thanh toán Techcombank

Từ ngày 21/12/2013, Techcombank sẽ điều chỉnh lãi suất của Thẻ tín dụng TechcombankVisa (Credit) (hạng Chuẩn và Vàng).

Từ ngày 29/12/2013, Techcombank sẽ điều chỉnh phí thường niên Thẻ thanh toán nội địa của Techcombank và Thẻ thanh toán Quốc tế Techcombank Visa (Debit) hạng Chuẩn, phí rút tiền của Thẻ thanh toán Quốc tế Tecchombank Visa (Debit) tại ATM của các Ngân hàng khác

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng xem tại đây