DOANH NGHIỆP 84 24 3944 6699
CÁ NHÂN 1800 588 822

 

Đăng nhập ngân hàng trực tuyến

Thay Đổi Địa Điểm Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam Chi Nhánh Lạng Sơn


Căn cứ vào văn bản số 484/LAS-TGSNH ngày 04/6/2019 của Giám đốc Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Lạng Sơn về việc chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam - Chi nhánh Lạng Sơn;
Căn cứ quyết định số 0779/2019/QĐ-HĐQT ngày 06/6/2019 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam về việc thay đổi địa điểm Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam – Chi nhánh Lạng Sơn;
 
NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM (TECHCOMBANK)
Trân trọng thông báo thay đổi địa điểm như sau:
 
Địa điểm cũ:
NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 89, đường Trần Đăng Ninh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Điện thoại: (025) 371 3968Fax: (025) 371 3986
 
Địa điểm mới:
NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 282 – 284, đường Bà Triệu, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Điện thoại: (025) 371 3968Fax: (025) 371 3986

Ngành nghề kinh doanh:
Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam – Chi nhánh Lạng Sơn hoạt động kinh doanh theo quyết định số 143 QĐ – NH5 ngày 06/8/1993 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Đại lý bảo hiểm.
 
RẤT HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH HÀNG TẠI ĐỊA ĐIỂM MỚI!