DOANH NGHIỆP 84 24 3944 6699
CÁ NHÂN 1800 588 822

 

Đăng nhập ngân hàng trực tuyến

Thay Đổi Địa Điểm Phòng Giao Dịch Đông Anh

Căn cứ văn bản số 1108/Cục I.5 ngày 31/6/2019 của Cục Thanh tra, giám sát Ngân hàng thành phố Hà Nội về việc chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở Phòng giao dịch Đông Anh của Techcombank.
Căn cứ quyết định số 0762/2019/QĐ-HĐQT ngày 03/6/2019 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam về việc thay đổi địa điểm Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam – Chi nhánh Nội Bài – Phòng Giao dịch Đông Anh.
 
NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM (TECHCOMBANK)
Trân trọng thông báo thay đổi địa điểm như sau:
 
 Địa điểm cũ:
NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH NỘI BÀI - PHÒNG GIAO DỊCH ĐÔNG ANH

Địa chỉ: Số 2 đường Cao Lỗ, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 
(024) 3965 5346
 
 Địa điểm mới:
NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH NỘI BÀI - PHÒNG GIAO DỊCH ĐÔNG ANH

Địa chỉ:
Số 143-145 Khối 1B, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.
Điện thoại: (024) 3965 5346
 
 Ngành nghề kinh doanh:
Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam – Chi nhánh Nội Bài – Phòng giao dịch Đông Anh thực hiện tất cả các dịch vụ ngân hàng như: Hoạt động cấp tín dụng trong giới hạn tổng mức cấp tín dụng cho một khách hàng không quá 2 tỷ đồng Việt Nam hoặc ngoại tệ quy đổi tương đương (trừ trường hợp khoản cấp tín dụng được đảm bảo toàn bộ bằng tiền, thẻ tiết kiệm, giấy tờ có giá do chính Techcombank phát hành, trái phiếu chỉnh phủ, tín phiếu kho bạc nhà nước); Hoạt động huy động vốn; Dịch vụ tài khoản, thanh toán trong nước; Hoạt động mua bán ngoại tệ và thực hiện một số hoạt động khác phù hợp với thẩm quyền của phòng giao dịch theo quy định của Pháp luật và của Techcombank.
 
RẤT HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH HÀNG TẠI ĐỊA ĐIỂM MỚI!