DOANH NGHIỆP 84 24 3944 6699
CÁ NHÂN 1800 588 822

 

Đăng nhập ngân hàng trực tuyến

Thông báo chấm dứt hoạt động Phòng giao dịch Nam An Khánh

Căn cứ văn bản số 60/Cục I.5 ngày 08/01/2019 của Cục Thanh tra, Giám sát Ngân hàng thành phố Hà Nội về việc chấp thuận chấm dứt hoạt động Phòng giao dịch CamRanh của Techcombank; 
​Căn cứ quyết định số 0092/2019/QĐ-HĐQT ngày 16/01/2019 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam về việc chấm dứt hoạt động Phòng Giao dịch Nam An Khánh;
 
NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM (TECHCOMBANK)
Trân trọng thông báo chấm dứt địa điểm như sau​:

1. Tên địa điểm kinh doanh
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH HÀ TÂY - PHÒNG GIAO DỊCH NAM AN KHÁNH
2. Địa chỉ hoạt động của địa điểm kinh doanh:
Một phần diện tích tầng 1 Lô CT6 Khu đô thị mới Nam An Khánh, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội
Điện thoại: (024) 3293 9058           

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Tây cam kết việc chấm dứt hoạt động của Phòng Giao dịch Nam An Khánh vẫn được đảm bảo quyền lợi của Khách hàng giao dịch và thực hiện tất cả các dịch vụ ngân hàng như: Hoạt động cấp tín dụng trong giới hạn tổng mức cấp tín dụng cho một khách hàng không quá 2 tỷ đồng Việt Nam hoặc ngoại tệ quy đổi tương đương (trừ trường hợp khoản cấp tín dụng được đảm bảo toàn bộ bằng tiền, thẻ tiết kiệm, giấy tờ có giá do chính Techcombank phát hành, trái phiếu chỉnh phủ, tín phiếu kho bạc nhà nước); Hoạt động huy động vốn; Dịch vụ tài khoản, thanh toán trong nước; Hoạt động mua bán ngoại tệ và thực hiện một số hoạt động khác phù hợp với thẩm quyền của phòng giao dịch theo quy định của Pháp luật và của Techcombank.

RẤT HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH HÀNG!