DOANH NGHIỆP 84 24 3944 6699
CÁ NHÂN 1800 588 822

 

Đăng nhập ngân hàng trực tuyến

Thông báo chuyển đổi số điện thoại 11 số về 10 số của khách hàng tại Techcombank

Thông báo chuyển đổi số điện thoại 11 số về 10 số của khách hàng tại Techcombank

Căn cứ theo Quyết định số 798/QĐ-BTTTT của Bộ Thông Tin & Truyền Thông (BTT&TT) ban hành ngày 25/05/2018 về việc chuyển đổi mã mạng di động Khách hàng cá nhân, theo đó bắt đầu từ 00 giờ 00 phút ngày 15/09/2018 sẽ chuyển đổi thuê bao từ 11 số thành 10 số. Các doanh nghiệp viễn thông sẽ thực hiện chuyển đổi số thuê bao từ 11 số thành 10 số trong nhiều ngày và dự kiến sẽ hoàn thành xong việc chuyển đổi tất cả các thuê bao chậm nhất ngày 15/10/2018.
 
Để đảm bảo các giao dịch của Quý khách hàng với Techcombank không bị gián đoạn, bắt đầu từ ngày 15/09/2018, ngân hàng sẽ hỗ trợ việc chuyển đổi số điện thoại 11 số về 10 số (hoặc thay đổi hoàn toàn mới số điện thoại) của Quý khách hàng theo các phương án cụ thể sau:

Kênh hỗ trợ Khách hàng cá nhân Khách hàng doanh nghiệp Thời gian hỗ trợ
Nhắn tin SMS Cú pháp : 
TCB Y và gửi đến 8149 
 
Thực hiện cập nhật thông tin số điện thoại với Ngân hàng.
Cú pháp : 
TCB DN Y và gửi đến 8149
 
Thực hiện cập nhật thông tin số điện thoại dịch vụ Homebanking, Internet Banking và thông tin Khách hàng doanh nghiệp.
Từ ngày 1/10/2018
Trực tiếp tại quầy giao dịch Khách hàng thực hiện thay đổi thông tin số điện thoại tại bất kỳ Phòng giao dịch/Chi nhánh của Techcombank Từ 15/09/2018
 
Xin lưu ý :
Mở mới sổ tiết kiệm tại quầy  Quý khách hàng thực hiện việc chuyển đổi từ 11 số về 10 số với Techcombank sau khi nhận được thông tin từ nhà mạng đã đồng bộ thành công số điện thoại mới của Quý khách.
Mở mới sổ tiết kiệm tại quầy  Việc thực hiện chuyển đổi số điện thoại qua kênh SMS thì hỗ trợ việc chuyển đổi số điện thoại từ 11 số sang 10 theo đúng nguyên tắc chuyển đổi số của Bộ TTTT.
Mở mới sổ tiết kiệm tại quầy  Mọi giao dịch của Quý khách hàng với Techcombank qua số điện thoại 11 số vẫn diễn ra bình thường tới hết ngày 14/11/2018.
Mở mới sổ tiết kiệm tại quầy  Quý khách hàng cần hoàn thành chuyển đổi về 10 số muộn nhất vào ngày 14/11/2018.
Mở mới sổ tiết kiệm tại quầy  Trong thời gian kể từ nay cho tới ngày 14/11/2018, Quý khách hàng sẽ vẫn nhận thông tin từ Techcombank qua cả hai số 11 số và số mới 10 số tùy thuộc vào tình trạng chuyển đổi của Quý khách. 
Mở mới sổ tiết kiệm tại quầy  Từ 15/11/2018, Techcombank sẽ thực hiện việc ngưng cung cấp các dịch vụ tới đầu số cũ 11 số trên hệ thống của Ngân hàng.

Techcombank mong muốn nhận được sự lưu tâm của Quý Khách hàng với thông báo này để chủ động thực hiện việc chuyển đổi trong thời gian sớm và phù hợp nhất, đảm bảo thông tin giữa Khách hàng và Techcombank được liên tục và thông suốt.
 
Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về vấn đề này, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ:
Mở mới sổ tiết kiệm tại quầy  Dịch vụ Khách hàng Techcombank 24/7: 1800 588 822 (miễn phí) hoặc 84-24-39446699
Mở mới sổ tiết kiệm tại quầy  Khách hàng doanh nghiệp: 84-24 3944 8858
Mở mới sổ tiết kiệm tại quầy  Email Dịch vụ khách hàng: call_center@techcombank.com.vn
Mở mới sổ tiết kiệm tại quầy  Hoặc đến bất kỳ Chi nhánh/Phòng Giao dịch của Techcombank gần nhất.