DOANH NGHIỆP 84 24 3944 6699
CÁ NHÂN 1800 588 822

 

Đăng nhập ngân hàng trực tuyến

Thông báo thay đổi địa điểm chi nhánh Chương Dương- phòng giao dịch Yên Viên & đổi tên thành phòng giao dịch Ninh Hiệp

Căn cứ vào văn bản số 1949/Cục I.5 ngày 28/9/2017 của Cục Thanh tra, giám sát Ngân hàng thành phố Hà Nội về việc chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở Chi nhánh Chương Dương – Phòng giao dịch Yên Viên;
Căn cứ quyết định số 1254/2017/QĐ-HĐQT ngày 04/10/2017 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam về việc thay đổi tên và chuyển địa điểm Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam – Chi nhánh Chương Dương – Phòng Giao dịch Ninh Hiệp; 
 
NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM (TECHCOMBANK)
Trân trọng thông báo thay đổi địa điểm và đổi tên như sau:
 
Địa điểm cũ & tên cũ:
NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH CHƯƠNG DƯƠNG - PHÒNG GIAO DỊCH YÊN VIÊN
Địa chỉ: Số 172 đường Hà Huy Tập, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 024 3698 3361
Fax:
 
Địa điểm mới & tên mới:
NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH CHƯƠNG DƯƠNG - PHÒNG GIAO DỊCH NINH HIỆP
Địa chỉ: Một phần tầng 1 ngôi nhà tại Thôn 8, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 024 3698 3361
Fax:

Ngành nghề kinh doanh:
Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam – Chi nhánh Chương Dương – Phòng giao dịch Ninh Hiệp thực hiện tất cả các dịch vụ ngân hàng như: Hoạt động cấp tín dụng trong giới hạn tổng mức cấp tín dụng cho một khách hàng không quá 2 tỷ đồng Việt Nam hoặc ngoại tệ quy đổi tương đương (trừ trường hợp khoản cấp tín dụng được đảm bảo toàn bộ bằng tiền, thẻ tiết kiệm, giấy tờ có giá do chính Techcombank phát hành, trái phiếu chỉnh phủ, tín phiếu kho bạc nhà nước); Hoạt động huy động vốn; Dịch vụ tài khoản, thanh toán trong nước; Hoạt động mua bán ngoại tệ và thực hiện một số hoạt động khác phù hợp với thẩm quyền của phòng giao dịch theo quy định của Pháp luật và của Techcombank.
 
RẤT HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH HÀNG TẠI ĐỊA ĐIỂM MỚI!