DOANH NGHIỆP 84-24 3944 8858
CÁ NHÂN 1800 588 822

 

Đăng nhập ngân hàng trực tuyến

Thông báo thay đổi địa điểm chi nhánh Hoàn Kiếm - phòng giao dịch Cát Linh

Căn cứ vào văn bản số 1155/Cục I.5 ngày 23/6/2017 của Cục Thanh tra, Giám sát Ngân hàng thành phố Hà Nội về việc chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở Chi nhánh Hoàn Kiếm – Phòng giao dịch Cát Linh;

Căn cứ quyết định số 788/2017/QĐ-HĐQT ngày 30/6/2017 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam về việc thay đổi địa điểm Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam – Chi nhánh Hoàn Kiếm – Phòng Giao dịch Cát Linh;
 
NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM (TECHCOMBANK)
Trân trọng thông báo thay đổi địa điểm như sau:
 
Địa điểm cũ :
NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH HOÀN KIẾM - PHÒNG GIAO DỊCH CÁT LINH
Địa chỉ: Số 29B Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 024 6275 4183      Fax:
 
Địa điểm mới:
NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH HOÀN KIẾM - PHÒNG GIAO DỊCH CÁT LINH
Địa chỉ: Số 98 Tôn Đức Thắng, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 024 6275 4183       Fax:

Ngành nghề kinh doanh:
Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam – Chi nhánh Hoàn Kiếm – Phòng giao dịch Cát Linh thực hiện tất cả các dịch vụ ngân hàng như: Hoạt động cấp tín dụng trong giới hạn tổng mức cấp tín dụng cho một khách hàng không quá 2 tỷ đồng Việt Nam hoặc ngoại tệ quy đổi tương đương (trừ trường hợp khoản cấp tín dụng được đảm bảo toàn bộ bằng tiền, thẻ tiết kiệm, giấy tờ có giá do chính Techcombank phát hành, trái phiếu chỉnh phủ, tín phiếu kho bạc nhà nước); Hoạt động huy động vốn; Dịch vụ tài khoản, thanh toán trong nước; Hoạt động mua bán ngoại tệ và thực hiện một số hoạt động khác phù hợp với thẩm quyền của phòng giao dịch theo quy định của Pháp luật và của Techcombank.
 
RẤT HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH HÀNG TẠI ĐỊA ĐIỂM MỚI!