DOANH NGHIỆP 84 24 3944 6699
CÁ NHÂN 1800 588 822

 

Đăng nhập ngân hàng trực tuyến

Thông báo thay đổi địa điểm Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam Chi Nhánh Cam Đường

Căn cứ quyết định số 0802/2019/HĐQT-TCB ngày 17 tháng 06 năm 2019 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam về việc thay đổi địa điểm Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam – Chi nhánh Cam Đường.

Căn cứ vào văn bản số 313/LCA3 ngày 26/06/2019 của Giám đốc Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Lào Cai về việc chấp thuận chấm dứt hoạt động của PGD Cam Đường.

NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM (TECHCOMBANK)
Trân trọng thông báo thay đổi địa điểm như sau:

 
 Địa điểm cũ: 
NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH CAM ĐƯỜNG
Địa chỉ: Số 636 đường Hoàng Quốc Việt, P. Pom Hán, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
Điện thoại: 020413 830 655      Fax: 02143 830 656 


Địa điểm mới: 
NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH BẮC CƯỜNG

Địa chỉ: Số 014 Bitexco Đại lộ Trần Hưng Đạo, P. Bắc Cường,
thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
Điện thoại: 020143 830655      Fax: 02143 830656

 Ngành nghề kinh doanh: 
Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam – Chi nhánh Cam Đường hoạt động kinh doanh theo quyết định số 143 QĐ – NH5 ngày 06/8/1993 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Đại lý bảo hiểm.

 

RẤT HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH HÀNG TẠI ĐỊA ĐIỂM MỚI!