DOANH NGHIỆP 04 3944 8858
CÁ NHÂN 1800 588 822

 

Đăng nhập ngân hàng trực tuyến

[Thông báo] Thay đổi địa điểm ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam - chi nhánh Hưng Yên

Căn cứ quyết định số 1274/2017/QĐ-HĐQT ngày 09/10/2017 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam về việc thay đổi địa điểm Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam – Chi nhánh Hưng Yên;
 
NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM (TECHCOMBANK)
Trân trọng thông báo thay đổi địa điểm như sau:
 
Địa điểm cũ:
NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH HƯNG YÊN
Địa chỉ: Thị trấn Bần Yên Nhân, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: (0221) 394 1158       Fax: (0211) 394 1160
 
Địa điểm mới:
NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH HƯNG YÊN
Địa chỉ: Tại thửa đất số 318, tờ bản đồ số 24, thị trấn Bần Yên Nhân, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: (0221) 394 1158       Fax: (0211) 394 1160

Ngành nghề kinh doanh:
Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Tĩnh hoạt động kinh doanh theo quyết định số 143 QĐ – NH5 ngày 06/8/1993 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Đại lý bảo hiểm.
 
RẤT HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH HÀNG TẠI ĐỊA ĐIỂM MỚI!