DOANH NGHIỆP 84 24 3944 6699
CÁ NHÂN 1800 588 822

 

Đăng nhập ngân hàng trực tuyến

Thông báo thay đổi địa điểm Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam Chi Nhánh Quảng Nam- Phòng giao dịch Hội An

Căn cứ văn bản số 554QNA - TTGSNH ngày 22/8/2019 của Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Quảng Nam về việc chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở Phòng giao dịch Hội An trực thuộc chi nhánh Quảng Nam của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam;

Căn cứ quyết định số 1005/2019/QĐ - HĐQT ngày 28/8/2019 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam về việc thay đổi địa điểm Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Nam – Phòng Giao dịch Hội An

 
NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM (TECHCOMBANK)
Trân trọng thông báo thay đổi địa điểm như sau:

 Địa điểm cũ:
NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẢNG NAM - PHÒNG GIAO DỊCH HỘI AN
Địa chỉ: Số 554 Hai Bà Trưng, phường Cẩm Phô, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.
Điện thoại: 0235 3917 888

Địa điểm mới: 
NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẢNG NAM - PHÒNG GIAO DỊCH HỘI AN
Địa chỉ: Số 278 Lý Thường Kiệt, phường Tân An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.
Điện thoại: 
0235 3917 888

 Ngành nghề kinh doanh: 
Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Nam – Phòng giao dịch Hội An thực hiện tất cả các dịch vụ ngân hàng như: Hoạt động cấp tín dụng trong giới hạn tổng mức cấp tín dụng cho một khách hàng không quá 2 tỷ đồng Việt Nam hoặc ngoại tệ quy đổi tương đương (trừ trường hợp khoản cấp tín dụng được đảm bảo toàn bộ bằng tiền, thẻ tiết kiệm, giấy tờ có giá do chính Techcombank phát hành, trái phiếu chỉnh phủ, tín phiếu kho bạc nhà nước); Hoạt động huy động vốn; Dịch vụ tài khoản, thanh toán trong nước; Hoạt động mua bán ngoại tệ và thực hiện một số hoạt động khác phù hợp với thẩm quyền của phòng giao dịch theo quy định của Pháp luật và của Techcombank.
 
RẤT HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH HÀNG TẠI ĐỊA ĐIỂM MỚI!