DOANH NGHIỆP 84 24 3944 6699
CÁ NHÂN 1800 588 822

 

Đăng nhập ngân hàng trực tuyến

Thông báo thay đổi địa điểm Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam Phòng Giao Dịch Mê Linh

Căn cứ Văn bản số 1269/HAN-TTGS2 ngày 28/8/2019 của Ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố Hà Nội về việc chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở Phòng giao dịch Mê Linh trực thuộc chi nhánh Nội Bài của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 1042/2019/QĐ-HĐQT ngày 04/9/2019 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam về việc thay đổi địa điểm Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam – Chi nhánh Nội Bài – Phòng Giao dịch Mê Linh;

 
NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM (TECHCOMBANK)
Trân trọng thông báo thay đổi địa điểm như sau:
 
Địa điểm cũ: 
NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH NỘI BÀI - PHÒNG GIAO DỊCH MÊ LINH
Địa chỉ: Thôn Phố Yên, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội
Điện thoại: (024) 3818 5778                                          Fax: (024) 3818 5780
 
Địa điểm mới: 
NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH NỘI BÀI - PHÒNG GIAO DỊCH MÊ LINH
Địa chỉ: Thôn, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội.
Điện thoại: (024) 3818 5778                                          Fax: (024) 3818 5780

 Ngành nghề kinh doanh: 
Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam – Chi nhánh Nội Bài – Phòng giao dịch Mê Linh thực hiện tất cả các dịch vụ ngân hàng như: Hoạt động cấp tín dụng trong giới hạn tổng mức cấp tín dụng cho một khách hàng không quá 2 tỷ đồng Việt Nam hoặc ngoại tệ quy đổi tương đương (trừ trường hợp khoản cấp tín dụng được đảm bảo toàn bộ bằng tiền, thẻ tiết kiệm, giấy tờ có giá do chính Techcombank phát hành, trái phiếu chỉnh phủ, tín phiếu kho bạc nhà nước); Hoạt động huy động vốn; Dịch vụ tài khoản, thanh toán trong nước; Hoạt động mua bán ngoại tệ và thực hiện một số hoạt động khác phù hợp với thẩm quyền của phòng giao dịch theo quy định của Pháp luật và của Techcombank.
 
RẤT HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH HÀNG TẠI ĐỊA ĐIỂM MỚI!