DOANH NGHIỆP 84 24 3944 6699
CÁ NHÂN 1800 588 822

 

Đăng nhập ngân hàng trực tuyến

Thông báo thay đổi địa điểm Techcombank Cầu Giấy

- Căn cứ vào văn bản số 2310/Cục I.5 ngày 17/11/2016 của Cục thanh tra, giám sát Ngân hàng nhà nước thành phố Hà Nội về việc chấp thuận thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Cầu Giấy.
- Căn cứ quyết định số 1723/2016/QĐ-HĐQT ngày 01/12/2016 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam về việc thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Cầu Giấy.
 
NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM (TEHCOMBANK)
Trân trọng thông báo thay đổi địa điểm như sau:
Địa điểm cũ:
NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH BA ĐÌNH - PHÒNG GIAO DỊCH CẦU GIẤY

Địa chỉ: Số 110 Cầu Giấy, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
Điện thoại: +84 (4) 62690215/ +84 (4) 62690216                     
Fax: +84 (4) 62690213
 
Địa điểm mới:
NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH BA ĐÌNH - PHÒNG GIAO DỊCH CẦU GIẤY
Địa chỉ: 1/196 Nguyễn Văn Huyên, tổ 20, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
Điện thoại: +84(4) 32262765/ +84(4) 32262766                                       
Fax: +84(4) 32262765

Ngành nghề kinh doanh:
Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam – Chi nhánh Ba Đình – Phòng giao dịch Cầu Giấy thực hiện tất cả các dịch vụ ngân hàng như: huy động vốn bằng tiền đồng, ngoại tệ của các tổ chức và cá nhân dưới các hình thức tiền gửi có kỳ hạn, không kỳ hạn, chứng chỉ tiền gửi, cấp tín dụng với nhiều hình thức đa dạng nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của khách hàng; bảo lãnh; dịch vụ chuyển tiền nhanh truong nước – nước ngoài và các dịch vụ ngân hàng khác theo đúng Quy định của Ngân hàng nhà nước
 
RẤT HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH HÀNG TẠI ĐỊA ĐIỂM MỚI!