DOANH NGHIỆP 84 24 3944 6699
CÁ NHÂN 1800 588 822

 

Đăng nhập ngân hàng trực tuyến

Thông báo thay đổi địa điểm Văn phòng đại diện Miền Trung

Căn cứ Thông tư số 21/2013/TT-NHNN ngày 09/09/2013 của Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại;
Căn cứ quyết định số 0050/2019/QĐ-HĐQT ngày 09/01/2019 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam về việc thay đổi địa điểm Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam – Văn phòng đại diện Miền Trung;
 
NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM (TECHCOMBANK)
Trân trọng thông báo thay đổi địa điểm như sau:

Địa điểm cũ : 
NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM - VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN MIỀN TRUNG
Địa chỉ: Số 304 Nguyễn Văn Linh, phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại:  (0236) 3655 118    Fax: (0236) 3655 455

Địa điểm mới: 
NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM - VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN MIỀN TRUNG
Địa chỉ: Tòa nhà Thành Lợi 2, số 01 Lê Đình Lý, phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (0236) 3655 118    Fax: (0236) 3655 455        

Ngành nghề kinh doanh: 
Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam – Văn phòng đại diện Miền Trung thực hiện chức năng nhiệm vụ theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng đại diện do Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam ban hành.

 

RẤT HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH HÀNG TẠI ĐỊA ĐIỂM MỚI!