DOANH NGHIỆP 84-24 3944 8858
CÁ NHÂN 1800 588 822

 

Đăng nhập ngân hàng trực tuyến

Thông báo: Thay đổi tên và chuyển địa điểm Techcombank Tiên Sơn

- Căn cứ vào văn bản số 310/NHNH-BNI3 ngày 03/04/2017 của Ngân hàng nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Tỉnh Bắc Ninh về việc chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở Chi nhánh Bắc Ninh – Phòng giao dịch Tiên Sơn;
- Căn cứ quyết định số 338/2017/QĐ-HĐQT ngày 31/03/2017 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam về việc thay đổi địa điểm Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam – Chi nhánh Bắc Ninh – Phòng Giao dịch Tiên Sơn;
- Căn cứ quyết định số 422/2017/QĐ-HĐQT ngày 21/04/2017 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam về việc thay đổi tên Phòng giao dịch Tiên Sơn thành Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam – Chi nhánh Bắc Ninh – Phòng Giao dịch Quế Võ;

NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM (TEHCOMBANK)
Trân trọng thông báo thay đổi tên và địa điểm như sau:
Địa điểm cũ & tên cũ:
NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH BẮC NINH - PHÒNG GIAO DỊCH TIÊN SƠN
- Địa chỉ: Siêu thị Từ Sơn – số 105 phố Mới, xã Đồng Nguyên, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
- Điện thoại: 0241 3744 969       Fax: 0241 3744 969

Địa điểm mới & tên mới:
NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH BẮC NINH - PHÒNG GIAO DỊCH  QUẾ VÕ
- Địa chỉ: 94 Khu 1, trị trấn phố Mới, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh
- Điện thoại: 0222 3959 999.     

Ngành nghề kinh doanh:
Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam – Chi nhánh Bắc Ninh – Phòng giao dịch Quế Võ thực hiện tất cả các dịch vụ ngân hàng như: Hoạt động cấp tín dụng trong giới hạn tổng mức cấp tín dụng cho một khách hàng không quá 2 tỷ đồng Việt Nam hoặc ngoại tệ quy đổi tương đương (trừ trường hợp khoản cấp tín dụng được đảm bảo toàn bộ bằng tiền, thẻ tiết kiệm, giấy tờ có giá do chính Techcombank phát hành, trái phiếu chính phủ, tín phiếu kho bạc nhà nước); Hoạt động huy động vốn; Dịch vụ tài khoản, thanh toán trong nước; Hoạt động mua bán ngoại tệ và thực hiện một số hoạt động khác phù hợp với thẩm quyền của phòng giao dịch theo quy định của Pháp luật và của Techcombank.
RẤT HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH HÀNG TẠI ĐỊA ĐIỂM MỚI!