DOANH NGHIỆP 84 24 3944 6699
CÁ NHÂN 1800 588 822

 

Đăng nhập ngân hàng trực tuyến

​Thông báo về việc cấp Giấy biên nhận giữ bản chính Giấy chứng nhận Đăng ký phương tiện giao thông

Ngày 31/08/2017, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Công văn số 7000/NHNN-PC về việc cấp Giấy biên nhận giữ bản chính giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông (GCN ĐKPTGT). Thực hiện đúng chỉ đạo của NHNN, Techcombank xin thông báo tới Quý Khách hàng nội dung thực hiện như sau:

1. Trường hợp Khách hàng thế chấp ô tô là tài sản bảo đảm cho khoản vay  trước ngày 01/09/2017:

  • Quý Khách hàng liên hệ với Chi nhánh thực hiên cho vay để yêu cầu cấp Giấy biên nhận thế chấp (GBNTC) cho phương tiện giao thông đang thế chấp tại Techcombank.
  • Khi có yêu cầu từ Quý Khách hàng, trong vòng 7 ngày làm việc Chi nhánh có trách nhiệm cấp 01 bản sao chứng thực GCNĐKPTGT, 01 bản gốc GBNTC cho KH

2. Trường hợp Khách hàng thế chấp ô tô là tài sản bảo đảm cho khoản vay kể từ ngày 01/09/2017:

  • Chi nhánh có trách nhiệm cấp 01 bản gốc GBNTC cho KH trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày Chi nhánh nhận được GCNĐKPTGT

3. Về cấp đổi GBNTC:

  • Trường hợp GBNTC bị hư hỏng hoặc cần thay đổi thông tin, Quý Khách hàng nộp lại bản gốc GBNTC đã cấp, Chi nhánh có trách nhiệm thu hồi bản gốc GBNTC cũ và cấp 01 bản gốc GBNTC mới cho Quý Khách hàng.

4. Về cấp lại GBNTC:

  •  Trường hợp Techcombank và Quý Khách hàng có thỏa thuận thay đổi thời hạn thế chấp dẫn đến thời hạn thế chấp ngắn hơn thời hạn có hiệu lực của GBNTC: Quý Khách hàng nộp lại bản gốc GBNTC đã cấp, Chi nhánh có trách nhiệm cấp lại 01 bản gốc GBNTC mới cho Quý Khách hàng.
  • Nếu mất GBNTC, để được cấp lại GBNTC Quý Khách hàng phải có văn bản thông báo rõ về việc mất GBNTC kèm đề nghị cấp lại GBNTC. Quý Khách hàng phải cam kết và chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của thông báo. ĐVKD cấp lại cho KH 01 bản gốc GBNTC theo quy định.
Chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý Khách hàng.