DOANH NGHIỆP 84 24 3944 6699
CÁ NHÂN 1800 588 822

 

Đăng nhập ngân hàng trực tuyến

Thông báo việc phát hành trái phiếu Techcombank Đợt 1 – năm 2019

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) thông báo việc phát hành trái phiếu Techcombank Đợt 1 – năm 2019 với các thông tin dự kiến như sau:
 
  • Tổ chức phát hành: Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)
  • Đợt phát hành: Đợt 1 năm 2019
  • Khối lượng phát hành: Tối đa 5.000 (năm nghìn) tỷ đồng mệnh giá trái phiếu.
  • Mệnh giá: 1 (một) tỷ đồng/trái phiếu.  
  • Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ.
  • Loại trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo và không kèm chứng quyền
  • Kỳ hạn: 3 (ba) năm.
  • Thời điểm phát hành: trong tháng 9/2019 hoặc tháng 10/2019.
  • Lãi suất: trái phiếu có lãi suất cố định, phù hợp với lãi suất thị trường.
  • Mục đích phát hành: Tăng quy mô vốn hoạt động và cải thiện các tỷ lệ an toàn trong hoạt động kinh doanh của Techcombank.
Trân trọng!