HỖ TRỢ QUỐC TẾ 84 24 3944 6699
  1800 588 822

 

Đăng nhập ngân hàng trực tuyến

Techcombank thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản ngày 08/05/2021

• Techcombank thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản là: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 304; tờ bản 146-e-I; có diện tích 404m2 (Bốn trăm linh bốn mét vuông); hình thức sử dụng: riêng 404m2, chung: 0m2; mục đích sử dụng: 404 ONT; thời hạn sử dụng: ONT lâu dài tại địa chỉ Xóm Cời, xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BA 917755, vào sổ cấp GCN số: CH 00078 do UBND huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình cấp ngày 25/08/2010 cho ông Chu Văn Ân. Giá khởi điểm: 759,000,000 VNĐ (Bằng chữ: Bảy trăm năm mươi chín triệu đồng) - Giá đã bao gồm phí công chứng hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá, thuế TNCN (nếu có).