HỖ TRỢ QUỐC TẾ 84 24 3944 6699
  1800 588 822

 

Đăng nhập ngân hàng trực tuyến

Techcombank thông báo thu giữ tài sản bảo đảm ngày 01/03/2021

3/1/2021 5:00:00 PM
 

STT TÊN KHÁCH HÀNG VAY VỐN TÀI SẢN BẢO ĐẢM  THỜI GIAN
THU GIỮ 
ĐỊA ĐIỂM THU GIỮ LÝ DO THU GIỮ
1 Ông Lý Quốc Hùng và Bà Nguyễn Thị Thùy Linh  Xe ôtô hiệu HYUNDAI GRAND 110, Biển số: 51A-907.56   Sau ngày 10/03/2021 Nơi có tài sản bảo đảm Do Ông Lý Quốc Hùng và Bà Nguyễn Thị Thùy Linh đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo hợp đồng tín dụng đã ký, Techcombank thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ theo thỏa thuận tại Hợp đồng thế chấp đã ký kết và Quy định của pháp luật.
2 Ông Phạm Anh Quốc và Bà Ngô Thị Tố Trinh Xe ôtô hiệu CHEVROLET, Biển số: 43A-174.08  Sau ngày 10/03/2021 Nơi có tài sản bảo đảm Do Ông Phạm Anh Quốc và Bà Ngô Thị Tố Trinh đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo hợp đồng tín dụng đã ký, Techcombank thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ theo thỏa thuận tại Hợp đồng thế chấp đã ký kết và Quy định của pháp luật.
3 Bà Nguyễn Thị Hồng Thủy và Ông Huỳnh Nhân Ái Xe ôtô hiệu MAZDA CX5-AT-2WD, Biển số: 79A-089.50 Sau ngày 10/03/2021 Nơi có tài sản bảo đảm Do Bà Nguyễn Thị Hồng Thủy và Ông Huỳnh Nhân Ái đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo hợp đồng tín dụng đã ký, Techcombank thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ theo thỏa thuận tại Hợp đồng thế chấp đã ký kết và Quy định của pháp luật.
4 Ông Lê Văn Dần và Bà Đặng Thị Lệ My Xe ôtô hiệu NISSAN SUNNY, Biển số: 92A-039.78 Sau ngày 15/03/2021 Nơi có tài sản bảo đảm Do Ông Lê Văn Dần và Bà Đặng Thị Lệ My đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo hợp đồng tín dụng đã ký, Techcombank thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ theo thỏa thuận tại Hợp đồng thế chấp đã ký kết và Quy định của pháp luật.