HỖ TRỢ QUỐC TẾ 84 24 3944 6699
  1800 588 822

 

Đăng nhập ngân hàng trực tuyến

Techcombank thông báo thu giữ tài sản bảo đảm ngày 02/03/2021

3/2/2021 5:05:00 PM
 

STT TÊN KHÁCH HÀNG VAY VỐN TÀI SẢN BẢO ĐẢM  THỜI GIAN THU GIỮ  ĐỊA ĐIỂM THU GIỮ LÝ DO THU GIỮ
1  Bà Phan Thị Thắng và ông Nguyễn Hữu Trường   Bất động sản của ông Nguyễn Hữu Trường tại: thôn Miếu, xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, tỉnh Hà Tây (cũ) nay là thành phố Hà Nội.  Sau ngày 19/03/2021 Tại nơi có TSĐB - thôn Miếu, xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, tỉnh Hà Tây (cũ) nay là thành phố Hà Nội Do Bà Phan Thị Thắng và ông Nguyễn Hữu Trường vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo HĐTD đã ký, Techcombank thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ theo thỏa thuận tại Hợp đồng thế chấp đã ký kết và Quy định của pháp luật. 
2 Ông Phan Văn Huy  Bất động sản của ông Phan Văn Nghĩa, bà Nguyễn Thị Yên tại: thôn Ba Mát, xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, tỉnh Hà Tây (cũ), nay là thành phố Hà Nội Sau ngày 19/03/2021 Tại nơi có TSĐB - thôn Ba Mát, xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, tỉnh Hà Tây (cũ), nay là thành phố Hà Nội Do Ông Phan Văn Huy vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo HĐTD đã ký, Techcombank thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ theo thỏa thuận tại Hợp đồng thế chấp đã ký kết và Quy định của pháp luật. 
3 Ông Trần Văn Mạnh và bà Trần Thị Dung Bất động sản của  ông Trần Văn Mạnh và bà Trần Thị Dung tại: thôn Xuân Trung, xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, tỉnh Hà Tây (nay là thành phố Hà Nội)  Sau ngày 19/03/2021 Tại nơi có TSĐB - thôn Xuân Trung, xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, tỉnh Hà Tây (nay là thành phố Hà Nội) Do Ông Trần Văn Mạnh và bà Trần Thị Dung vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo HĐTD đã ký, Techcombank thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ theo thỏa thuận tại Hợp đồng thế chấp đã ký kết và Quy định của pháp luật. 
4 Ông Phạm Hoàng Dũng Bất động sản của hộ ông Tạ Đức Thành và bà Nguyễn Thị Năm tại: thôn Ngô Sài, thị Trấn Quốc Oai, Quốc Oai, HN Sau ngày 19/03/2021 Tại nơi có TSĐB -  thôn Ngô Sài, thị Trấn Quốc Oai, Quốc Oai, HN Do Ông Phạm Hoàng Dũng vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo HĐTD đã ký, Techcombank thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ theo thỏa thuận tại Hợp đồng thế chấp đã ký kết và Quy định của pháp luật.