HỖ TRỢ QUỐC TẾ 84 24 3944 6699
  1800 588 822

 

Đăng nhập ngân hàng trực tuyến

Techcombank thông báo thu giữ tài sản bảo đảm ngày 03/07/2021

7/3/2021 9:45:00 AM
 

STT TÊN KHÁCH HÀNG VAY VỐN TÀI SẢN BẢO ĐẢM  THỜI GIAN THU GIỮ  ĐỊA ĐIỂM THU GIỮ LÝ DO THU GIỮ
1 Công ty TNHH thương mại và sản xuất thép Thành Đạt  Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất cùng toàn bộ các quyền và lợi ích phát sinh từ tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Bên thế chấp đối với thửa đất số:180A, tờ bản đồ số: 01, diện tích: 171 m2 (một trăm bảy mươi mốt mét vuông), hình thức sử dụng: riêng; mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn; thời hạn sử dụng: lâu dài; tại địa chỉ: thôn 1, xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BD 765275, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 00164 do UBND huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội cấp ngày 28/12/2010 cho hộ ông Nguyễn Duy Lý và bà Ngô Thị Thủy.  Sau ngày 20/07/2021 Tại nơi có TSBĐ - thôn 1, xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội Do Công ty TNHH thương mại và sản xuất thép Thành Đạt đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo HĐTD đã ký, Techcombank thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ theo thỏa thuận tại Hợp đồng thế chấp đã ký kết và Quy định của pháp luật.
2 Ông Nguyễn Thái Sơn và bà Phí Thị Hoa Bất động sản của ông Nguyễn Thái Sơn và bà Phí Thị Hoa tại địa chỉ: thôn Bặn, xã Vân Hoà, huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây (nay là thành phố Hà Nội). Sau ngày 20/07/2021 Tại nơi có TSBĐ: thôn Bặn, xã Vân Hoà, huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây (nay là thành phố Hà Nội). Do ông Nguyễn Thái Sơn và bà Phí Thị Hoa đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo các HĐTD đã ký, Techcombank thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ theo thỏa thuận tại Hợp đồng thế chấp đã ký kết và theo quy định của pháp luật.