HỖ TRỢ QUỐC TẾ 84 24 3944 6699
  1800 588 822

 

Đăng nhập ngân hàng trực tuyến

GIỚI THIỆU

Techcombank thông báo thu giữ tài sản bảo đảm ngày 03/12/2021

12/3/2021 9:50:00 AM
 

STT TÊN KHÁCH HÀNG VAY VỐN TÀI SẢN BẢO ĐẢM THỜI GIAN THU GIỮ ĐỊA ĐIỂM THU GIỮ LÝ DO THU GIỮ
1 Ông Đỗ Sỹ Khanh và bà Nguyễn Thị Đáng Bất động sản của hộ ông Đỗ Sỹ Khanh (Gồm các thành viên: ông Đỗ Sỹ Khánh, bà Nguyễn Thị Đáng, ông Đỗ Sỹ Sơn) tại địa chỉ: xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội Sau ngày 18/12/2021 Tại nơi có TSBĐ - xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội Do Ông Đỗ Sỹ Khanh và bà Nguyễn Thị Đáng đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo HĐTD đã ký kết, Techcombank thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ theo thỏa thuận tại Hợp đồng thế chấp đã ký kết và theo quy định của pháp luật.
2 Ông Nguyễn Doãn Tiến và bà Nguyễn Thị Nga Bất động sản của Ông Nguyễn Doãn Tiến tại: xã Ngọc Liệp, thị trấn Quốc Oai, tỉnh Hà Tây (nay là thành phố Hà Nội) Sau ngày 25/12/2021 Tại nơi có TSĐB - xã Ngọc Liệp, thị trấn Quốc Oai, tỉnh Hà Tây (nay là thành phố Hà Nội) Do Ông Nguyễn Doãn Tiến và bà Nguyễn Thị Nga đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo HĐTD đã ký, Techcombank thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ theo thỏa thuận tại Hợp đồng thế chấp đã ký kết và Quy định của pháp luật.
3 Bà Chu Thị Hiền và ông Hoàng Huy Cường Bất động sản của bà Chu Thị Hiền và ông Hoàng Huy Cường tại địa chỉ: Thôn Tân Phú, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội Sau ngày 22/12/2021 Tại nơi có TSBĐ - Thôn Tân Phú, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội Do bà Chu Thị Hiền và ông Hoàng Huy Cường đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo HĐTD đã ký kết, Techcombank thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ theo thỏa thuận tại Hợp đồng thế chấp đã ký kết và theo quy định của pháp luật.