HỖ TRỢ QUỐC TẾ 84 24 3944 6699
  1800 588 822

 

Đăng nhập ngân hàng trực tuyến

GIỚI THIỆU

Techcombank thông báo thu giữ tài sản bảo đảm ngày 04/05/2022

5/4/2022 11:25:00 AM
 

STT TÊN KHÁCH HÀNG VAY VỐN TÀI SẢN BẢO ĐẢM THỜI GIAN THU GIỮ ĐỊA ĐIỂM THU GIỮ LÝ DO THU GIỮ
1 Ông Nguyễn Hữu Cường và bà Ngô Thị Lan Hương Bất động sản của ông Nguyễn Hữu Cường và bà Trần Minh Hà tại địa chỉ: tổ 3 Giáp Nhất, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội Sau ngày 19/05/2022 Tại nơi có TSBĐ: tổ 3 Giáp Nhất, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội Do ông Nguyễn Hữu Cường và bà Ngô Thị Lan Hương đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo các HĐTD đã ký kết, Techcombank thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ theo thỏa thuận tại Hợp đồng thế chấp đã ký kết và theo quy định của pháp luật.
2 Ông Nguyễn Đình Cường và bà Đỗ Thị Thủy Bất động sản của ông Nguyễn Đình Cường tại địa chỉ: thôn Trung, xã Cao Viên, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội Sau ngày 19/05/2022 Tại nơi có TSBĐ: thôn Trung, xã Cao Viên, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội Do ông Nguyễn Đình Cường và bà Đỗ Thị Thủy đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo các HĐTD đã ký kết, Techcombank thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ theo thỏa thuận tại Hợp đồng thế chấp đã ký kết và theo quy định của pháp luật.