HỖ TRỢ QUỐC TẾ 84 24 3944 6699
  1800 588 822

 

Đăng nhập ngân hàng trực tuyến

Techcombank thông báo thu giữ tài sản bảo đảm ngày 06/05/2021

5/6/2021 9:35:00 AM
 

STT TÊN KHÁCH HÀNG VAY VỐN TÀI SẢN BẢO ĐẢM  THỜI GIAN THU GIỮ  ĐỊA ĐIỂM THU GIỮ LÝ DO THU GIỮ
1 Ông Phan Huy Thà và bà Nguyễn Thị Chung Bất động sản của Ông Phan Huy Thà và bà Nguyễn Thị Chung có địa chỉ tại: xã Đông La, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội Sau ngày 21/05/2021 xã Đông La, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội Do Ông Phan Huy Thà và bà Nguyễn Thị Chung đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo HĐTD đã ký, Techcombank thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ theo thỏa thuận tại Hợp đồng thế chấp đã ký kết và Quy định của pháp luật.