HỖ TRỢ QUỐC TẾ 84 24 3944 6699
  1800 588 822

 

Đăng nhập ngân hàng trực tuyến

Techcombank thông báo thu giữ tài sản bảo đảm ngày 07/05/2021

5/7/2021 11:45:00 AM
 

STT TÊN KHÁCH HÀNG VAY VỐN TÀI SẢN BẢO ĐẢM  THỜI GIAN THU GIỮ  ĐỊA ĐIỂM THU GIỮ LÝ DO THU GIỮ
1 Ông Đỗ Văn Tình và bà Hoàng Thu Trang Bất động sản của Đỗ Văn Nhâm và bà Trịnh Thị Năng có địa chỉ tại: xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội Sau ngày 22/05/2021 xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội Do Ông Đỗ Văn Tình và bà Hoàng Thu Trang đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo HĐTD đã ký, Techcombank thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ theo thỏa thuận tại Hợp đồng thế chấp đã ký kết và Quy định của pháp luật.