HỖ TRỢ QUỐC TẾ 84 24 3944 6699
  1800 588 822

 

Đăng nhập ngân hàng trực tuyến

GIỚI THIỆU

Techcombank thông báo thu giữ tài sản bảo đảm ngày 09/11/2021

11/9/2021 2:20:00 PM
 

STT TÊN KHÁCH HÀNG VAY VỐN TÀI SẢN BẢO ĐẢM THỜI GIAN THU GIỮ ĐỊA ĐIỂM THU GIỮ LÝ DO THU GIỮ
1 Ông Nguyễn Văn Kha và bà Phạm Thị Hằng Bất động sản của hộ gia đình ông Nguyễn Văn Trọng tại địa chỉ thôn Hà Khê, xã Vân Hà, huyện Dông Anh, Tp. Hà Nội Sau ngày 24/11/2021 Tại nơi có TSBĐ - thôn Hà Khê, xã Vân Hà, huyện Dông Anh, Tp. Hà Nội Do ông Nguyễn Văn Kha và bà Phạm Thị Hằng đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo HĐTD đã ký, Techcombank thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ theo thỏa thuận tại Hợp đồng thế chấp đã ký kết và theo quy định của pháp luật.