HỖ TRỢ QUỐC TẾ 84 24 3944 6699
  1800 588 822

 

Đăng nhập ngân hàng trực tuyến

Techcombank thông báo thu giữ tài sản bảo đảm ngày 10/05/2021

5/10/2021 1:40:00 PM
 

STT TÊN KHÁCH HÀNG VAY VỐN TÀI SẢN BẢO ĐẢM  THỜI GIAN THU GIỮ  ĐỊA ĐIỂM THU GIỮ LÝ DO THU GIỮ
1 Ông Trần Văn Phúc và bà Nguyễn Thị Hằng Bất động sản của Ông Trần Văn Phúc và bà Nguyễn Thị Hằng có địa chỉ tại: thôn 3, xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội Sau ngày 25/05/2021 thôn 3, xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội Do Ông Trần Văn Phúc và bà Nguyễn Thị Hằng đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo HĐTD đã ký, Techcombank thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ theo thỏa thuận tại Hợp đồng thế chấp đã ký kết và Quy định của pháp luật.