HỖ TRỢ QUỐC TẾ 84 24 3944 6699
  1800 588 822

 

Đăng nhập ngân hàng trực tuyến

Techcombank thông báo thu giữ tài sản bảo đảm ngày 12/05/2021

5/12/2021 9:50:00 AM
 

STT TÊN KHÁCH HÀNG VAY VỐN TÀI SẢN BẢO ĐẢM  THỜI GIAN THU GIỮ  ĐỊA ĐIỂM THU GIỮ LÝ DO THU GIỮ
1 Ông Đặng Đình Thao và bà Nguyễn Thị Thơm Quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cùng toàn bộ các quyền và lợi ích phát sinh từ tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của bên thế chấp đối với thửa đất số 70A, tờ bản đồ số 6, có diện tích 132 m2 (một trăm ba mươi hai mét vuông), mục đích sử dụng: T, thời hạn sử dụng: lâu dài tại địa chỉ: Xóm Dẫy, xã Đại Yên, huyện Chương Mỹ, tỉnh Hà Tây (nay là thành phố Hà Nội) theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số S 059572, vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 00759QSDĐ/44/QĐUB, do UBND huyện Chương Mỹ, tỉnh Hà Tây (cũ) cấp ngày 28/12/2001.  Sau ngày 31/05/2021 Nơi có tài sản: Xóm Dẫy, xã Đại Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội Do ông Đặng Đình Thao và bà Nguyễn Thị Thơm đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo Hợp đồng tín dụng đã ký, Techcombank thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ theo thỏa thuận tại Hợp đồng thế chấp đã ký kết và quy định của pháp luật.