HỖ TRỢ QUỐC TẾ 84 24 3944 6699
  1800 588 822

 

Đăng nhập ngân hàng trực tuyến

Techcombank thông báo thu giữ tài sản bảo đảm ngày 13/04/2021

4/13/2021 4:00:00 PM
 

STT TÊN KHÁCH HÀNG VAY VỐN TÀI SẢN BẢO ĐẢM  THỜI GIAN THU GIỮ  ĐỊA ĐIỂM THU GIỮ LÝ DO THU GIỮ
1 Ông Phan Thanh Bình và bà Phan Thị Thủy  TSBĐ của ông Phan Thanh Bình và bà Phan Thị Thủy tại Địa chỉ: thôn Lũng Vị, xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội Sau ngày 30/04/2021 tại nơi có TSBĐ - thôn Lũng Vị, xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội Do Ông Phan Thanh Bình và bà Phan Thị Thủy đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo HĐTD đã ký, Techcombank thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ theo thỏa thuận tại Hợp đồng thế chấp đã ký kết và Quy định của pháp luật.
2 Ông Đỗ Văn Thắng và bà Nguyễn Thị Thảo TSBĐ của hộ gia đình ông Đỗ Văn Hòa, bà Nguyễn Thị Đương, ông đỗ Văn Thắng, bà Nguyễn Thị Thảo tại Địa chỉ: xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, Hà Nội Sau ngày 15/05/2021 tại nơi có TSBĐ - Địa chỉ: xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, Hà Nội Do Ông Đỗ Văn Thắng và bà Nguyễn Thị Thảo đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo HĐTD đã ký, Techcombank thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ theo thỏa thuận tại Hợp đồng thế chấp đã ký kết và Quy định của pháp luật.
3 Ông Nguyễn Viết Ngọc và bà Nguyễn Thị Tỵ Bất động sản của ông Nguyễn Viết Ngọc và bà Nguyễn Thị Tỵ tại địa chỉ: thôn Phúc Đức, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, tỉnh Hà Tây (nay là thành phố Hà Nội). Sau ngày 30/04/2021 Tại nơi có TSBĐ thôn Phúc Đức, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, tỉnh Hà Tây (nay là thành phố Hà Nội). Do Ông Nguyễn Viết Ngọc và bà Nguyễn Thị Tỵ đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo các HĐTD đã ký kết, Techcombank thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ theo thỏa thuận tại Hợp đồng thế chấp đã ký kết và theo quy định của pháp luật.
4 Ông Lê Văn Mạnh và bà Phạm Minh Trang Quyền sở hữu căn hộ cùng các quyền và lợi ích phát sinh thuộc quyền sở hữu hợp pháp của bên thế chấp đối với căn hộ tập thể tại địa chỉ: 507 nhà H1, TT Văn Chương, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Cụ thể: Nhà ở, thời hạn sử dụng: lâu dài, số tầng (tầng):5/5, cấp (hạng) nhà ở: Cấp II, diện tích sàn (nhà ở, căn hộ): SD 33,7m2 (ba mươi ba phẩy bẩy mét vuông), theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở mã số 010921519400116; Hồ sơ gốc số 1698/2008/QĐ-11 do UBND Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội cấp ngày 17/04/2008. Đã đăng ký sang tên cho bên thế chấp ngày 24/05/2013 tại Phòng tài nguyên và môi trường Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội Sau ngày 30/04/2021 Tại nơi có TSBĐ - 507 nhà H1, TT Văn Chương, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội Do Ông Lê Văn Mạnh và bà Phạm Minh Trang đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo HĐTD đã ký, Techcombank thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ theo thỏa thuận tại Hợp đồng thế chấp đã ký kết và Quy định của pháp luật.
5 Ông Lê Văn Hùng và bà Đào Thị Phương Anh Quyền sở hữu căn hộ cùng các quyền và lợi ích phát sinh thuộc quyền sở hữu hợp pháp của bên thế chấp đối với căn hộ tập thể tại địa chỉ: 507 nhà H1, TT Văn Chương, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Cụ thể: Nhà ở, thời hạn sử dụng: lâu dài, số tầng (tầng):5/5, cấp (hạng) nhà ở: Cấp II, diện tích sàn (nhà ở, căn hộ): SD 33,7m2 (ba mươi ba phẩy bẩy mét vuông), theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở mã số 010921519400116; Hồ sơ gốc số 1698/2008/QĐ-11 do UBND Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội cấp ngày 17/04/2008. Đã đăng ký sang tên cho bên thế chấp ngày 24/05/2013 tại Phòng tài nguyên và môi trường Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội Sau ngày 30/04/2021 Tại nơi có TSBĐ - 507 nhà H1, TT Văn Chương, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội Do Ông Lê Văn Hùng và bà Đào Thị Phương Anh đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo HĐTD đã ký, Techcombank thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ theo thỏa thuận tại Hợp đồng thế chấp đã ký kết và Quy định của pháp luật.
6 Ông Nguyễn Kiêm Dũng và bà Phan Thị Nhung Bất động sản của  ông Phan Văn Thục và bà Nguyễn Thị Lương tại địa chỉ: Thôn Bò, xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội. Sau ngày 29/04/2021 tại nơi có TSBĐ - Thôn Bò, xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội. Do ông Nguyễn Kiêm Dũng và bà Phan Thị Nhung đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo HĐTD đã ký kết, Techcombank thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ theo thỏa thuận tại Hợp đồng thế chấp đã ký kết và theo quy định của pháp luật.
7 Ông Nguyễn Hải Lý và bà Nguyễn Thị Kim Dung Bất động sản của bà Nguyễn Thị Loan tại địa chỉ: Thúy Lai, xã Phú Kim, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội. Sau ngày 29/04/2021 tại nơi có TSBĐ - Thúy Lai, xã Phú Kim, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội. Do ông Nguyễn Hải Lý và bà Nguyễn Thị Kim Dung đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo HĐTD đã ký kết, Techcombank thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ theo thỏa thuận tại Hợp đồng thế chấp đã ký kết và theo quy định của pháp luật.
8 Ông Phan Văn Đạt và bà Nguyễn Thị Len Bất động sản của ông Nguyễn Hữu Tuấn và bà Nguyễn Thị Vân tại: thôn Đông, xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội Sau ngày 29/04/2021 Tại nơi có TSĐB -  thôn Đông, xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội Do Ông Phan Văn Đạt và bà Nguyễn Thị Len đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo HĐTD đã ký, Techcombank thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ theo thỏa thuận tại Hợp đồng thế chấp đã ký kết và Quy định của pháp luật.