HỖ TRỢ QUỐC TẾ 84 24 3944 6699
  1800 588 822

 

Đăng nhập ngân hàng trực tuyến

Techcombank thông báo thu giữ tài sản bảo đảm ngày 13/07/2021

7/13/2021 3:50:00 PM
 

STT TÊN KHÁCH HÀNG VAY VỐN TÀI SẢN BẢO ĐẢM  THỜI GIAN THU GIỮ  ĐỊA ĐIỂM THU GIỮ LÝ DO THU GIỮ
1 Ông Đỗ Cao Bình Quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cùng toàn bộ các quyền và lợi ích phát sinh từ tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Bên thế chấp đối với thửa đất số 29, tờ bản đồ số 00, có diện tích: 55m2 (năm mươi lăm mét vuông); hình thức sử dụng: sử dụng riêng; mục đích sử dụng: đất ở tại đô thị; thời hạn sử dụng: lâu dài, tại địa chỉ: số 20, ngõ 12, đường Lê Trọng Tấn, khu tập thể Công ty Xuất nhập khẩu, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, theo GCN quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BY 051883, số vào sổ cấp GCN: CS-HĐO 00190, do Sở tài nguyên và môi trường thành phố Hà Nội cấp ngày 19/6/2015 Sau ngày 28/07/2021 Tại nơi có TSBĐ - số 20, ngõ 12, đường Lê Trọng Tấn, khu tập thể Công ty Xuất nhập khẩu, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội Do ông Đỗ Cao Bình đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo HĐTD đã ký kết, Techcombank thu giữ tài sản bảo đảm để  xử lý thu hồi nợ theo thỏa thuận tại Hợp đồng thế chấp đã ký kết và theo quy định của pháp luật.
2 Ông Mai Văn Hội và bà Lê Thị Lan Quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cùng toàn bộ các quyền và lợi ích phát sinh từ tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Bên thế chấp đối với thửa đất số 09, tờ bản đồ số 03, có diện tích: 1140,0m2 (Một nghìn một trăm bốn mươi mét vuông); hình thức sử dụng: sử dụng riêng; mục đích sử dụng: đất ở nông thôn (ONT); thời hạn sử dụng: lâu dài, tại địa chỉ: Liên Tân, Phương Trung, huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Tây (cũ), nay là thành phố Hà Nội, theo GCN quyền sử dụng đất số AH 555098, số vào sổ cấp GCN: H 00908 do UBND huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Tây (cũ) cấp ngày 27/12/2007 Sau ngày 28/07/2021 Tại nơi có TSBĐ - Liên Tân, Phương Trung, huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Tây (cũ), nay là thành phố Hà Nội Do ông Mai Văn Hội và bà Lê Thị Lan đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo HĐTD đã ký kết, Techcombank thu giữ tài sản bảo đảm để  xử lý thu hồi nợ theo thỏa thuận tại Hợp đồng thế chấp đã ký kết và theo quy định của pháp luật.