HỖ TRỢ QUỐC TẾ 84 24 3944 6699
  1800 588 822

 

Đăng nhập ngân hàng trực tuyến

GIỚI THIỆU

Techcombank thông báo thu giữ tài sản bảo đảm ngày 13/12/2021

12/13/2021 10:50:00 AM
 

STT TÊN KHÁCH HÀNG VAY VỐN TÀI SẢN BẢO ĐẢM THỜI GIAN THU GIỮ ĐỊA ĐIỂM THU GIỮ LÝ DO THU GIỮ
1 Ông Nguyễn Văn Thanh và bà Phan Thị Hồng Nhung Quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cùng toàn bộ các quyền và lợi ích phát sinh từ tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của bên thế chấp đối với thửa đất số 51, tờ bản đồ số 11, diện tích 222,5m2, hình thức sử dụng: Riêng, mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn, thời hạn sử dụng: Lâu dài tại địa chỉ: thôn Thượng, xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BB 074500, Số vào sổ cấp GCN: CH00004 do UBND huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội cấp ngày 04/02/2010. Sau ngày 29/12/2021 Tại nơi có TSBĐ - thôn Thượng, xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội Do ông Nguyễn Văn Thanh và bà Phan Thị Hồng Nhung đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo Hợp đồng tín dụng đã ký, Techcombank thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ theo thỏa thuận tại Hợp đồng thế chấp đã ký kết và quy định của pháp luật.
2 Bà Trần Thị Thuần và ông Đào Ngọc Long Quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cùng toàn bộ các quyền và lợi ích phát sinh từ tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của bên thế chấp đối với thửa đất số 58(1); tờ bản đồ số 02; tại địa chỉ: Bắc Biên, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội; có diện tích 64 m2 (sáu mươi bốn mét vuông); Hình thức sử dụng riêng; Mục đích sử dụng: Đất ở đô thị; Thời hạn sử dụng: Lâu dài, theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BT 954843, số vào sổ cấp GCN 2882 do UBND quận Long Biên, thành phố Hà Nội cấp ngày 03/09/2014; Đã sang tên cho Bên Thế Chấp ngày 14/05/2016 tại Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội, chi nhánh quận Long Biên. Sau ngày 29/12/2021 Tại nơi có TSBĐ - Bắc Biên, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, TP. Hà Nội Do bà Trần Thị Thuần và ông Đào Ngọc Long đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo Hợp đồng tín dụng đã ký, Techcombank thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ theo thỏa thuận tại Hợp đồng thế chấp đã ký kết và quy định của pháp luật.
3 Ông Lê Quang Tiến và bà Phạm Thị Quỳnh Trâm Quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cùng các quyền và lợi ích phát sinh từ tài sản thế chấp thuộc quyền sở hữu hợp pháp của bên thế chấp đối với thửa đất số 107a, tờ bản đồ số: 6H-I-03, có diện tích 50,0 m2 ( Năm mươi mét vuông), hình thức sử dụng riêng: 50,0 m2 ( Năm mươi mét vuông), mục đích sử dụng: Đất ở đô thị, thời hạn sử dụng: Lâu dài, tại địa chỉ: 17 ngõ Trung Tiền, phường Khâm Thiên, Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội; theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AB 819930, MS: 10109212865; số QĐ cấp 3402/2005/QĐ-UB do UBND quận Đống Đa, thành phố Hà Nội cấp ngày 28/10/2005. Sau ngày 31/12/2021 Tại nơi vó TSBĐ - 17 ngõ Trung Tiền, phường Khâm Thiên, Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội Do ông Lê Quang Tiến và bà Phạm Thị Quỳnh Trâm đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo HĐTD đã ký, Techcombank thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ theo thỏa thuận tại Hợp đồng thế chấp đã ký kết và Quy định của pháp luật.
4 Ông Nguyễn Văn Quý Xe ôtô HYUNDAI tải, màu trắng, 03 chỗ ngồi, BKS: 88C-088.24. Sau ngày 13/12/2021 Tại nơi có tài sản bảo đảm Do ông Nguyễn Văn Quý đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo HĐTD đã ký kết, Techcombank thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ theo thỏa thuận tại Hợp đồng thế chấp đã ký kết và theo quy định của pháp luật.