HỖ TRỢ QUỐC TẾ 84 24 3944 6699
  1800 588 822

 

Đăng nhập ngân hàng trực tuyến

Techcombank thông báo thu giữ tài sản bảo đảm ngày 14/04/2021

4/14/2021 3:25:00 PM
 

STT TÊN KHÁCH HÀNG VAY VỐN TÀI SẢN BẢO ĐẢM  THỜI GIAN THU GIỮ  ĐỊA ĐIỂM THU GIỮ LÝ DO THU GIỮ
1 Bà Nguyễn Thị Hải và ông Phí Hữu Hậu  Bất động sản của Ông Nguyễn Quang Hùng tại thửa đất số 116 tờ bản đồ số 06: tại địa chỉ: xóm Tơ Chi, thôn Đồng Lư, xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội.        Sau ngày 29/04/2021 Tại nơi có TSBĐ - xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội.  Do bà Nguyễn Thị Hải và ông Phí Hữu Hậu đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo HĐTD đã ký, Techcombank thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ theo thỏa thuận tại Hợp đồng thế chấp đã ký kết và Quy định của pháp luật.