HỖ TRỢ QUỐC TẾ 84 24 3944 6699
  1800 588 822

 

Đăng nhập ngân hàng trực tuyến

Techcombank thông báo thu giữ tài sản bảo đảm ngày 15/05/2021

5/15/2021 10:22:00 AM
 

STT TÊN KHÁCH HÀNG VAY VỐN TÀI SẢN BẢO ĐẢM  THỜI GIAN
THU GIỮ 
ĐỊA ĐIỂM THU GIỮ LÝ DO THU GIỮ
1 Ông Lê Trọng Hùng Bất động sản của ông Lê Trọng Hùng tại địa chỉ: tổ dân phố 12, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội Sau ngày 30/5/2021 Tại nơi có TSBĐ - tổ dân phố 12, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội Do ông Lê Trọng Hùng đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo HĐTD đã ký kết, Techcombank thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ theo thỏa thuận tại Hợp đồng thế chấp đã ký kết và theo quy định của pháp luật.