HỖ TRỢ QUỐC TẾ 84 24 3944 6699
  1800 588 822

 

Đăng nhập ngân hàng trực tuyến

Techcombank thông báo thu giữ tài sản bảo đảm ngày 15/07/2021

7/15/2021 3:40:00 PM
 

STT TÊN KHÁCH HÀNG VAY VỐN TÀI SẢN BẢO ĐẢM  THỜI GIAN
THU GIỮ 
ĐỊA ĐIỂM THU GIỮ LÝ DO THU GIỮ
1 Ông Đỗ Khắc Tiệp và bà Bùi Thị Hảo  Bất động sản của Ông Đỗ Khắc Tiệp tại địa chỉ: Nhân Trạch, phường Phú Lương, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.  Sau ngày 30/07/2021 Tại nơi có TSBĐ -  Nhân Trạch, phường Phú Lương, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.  Do ông Đỗ Khắc Tiệp và bà Bùi Thị Hảo đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo HĐTD đã ký kết, Techcombank thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ theo thỏa thuận tại Hợp đồng thế chấp đã ký kết và theo quy định của pháp luật.
2 Bà Lê Thu Trang và ông Lê Đức Phúc Bất động sản của bà Vũ Thị Thanh Huyền tại địa chỉ: số 12 ngách 26, ngõ Cống Trắng, phường Trung Phụng, quận Đống Đa, TP.Hà Nội.  Sau ngày 05/08/2021 Tại nơi có TSBĐ -  số 12 ngách 26, ngõ Cống Trắng, phường Trung Phụng, quận Đống Đa, TP. Hà Nội Do bà Lê Thu Trang và ông lê Đức Phúc đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo HĐTD đã ký kết, Techcombank thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ theo thỏa thuận tại Hợp đồng thế chấp đã ký kết và theo quy định của pháp luật.