HỖ TRỢ QUỐC TẾ 84 24 3944 6699
  1800 588 822

 

Đăng nhập ngân hàng trực tuyến

GIỚI THIỆU

Techcombank thông báo thu giữ tài sản bảo đảm ngày 15/11/2021

11/15/2021 3:50:00 PM
 

STT TÊN KHÁCH HÀNG VAY VỐN TÀI SẢN BẢO ĐẢM THỜI GIAN THU GIỮ ĐỊA ĐIỂM THU GIỮ LÝ DO THU GIỮ
1 Ông Ngô Trí Nam và Bà Đặng Thị Luyến Bất động sản của Ông Ngô Trí Nam và Bà Đặng Thị Luyến đối với thửa đất số 4987, tờ bản đồ số 8, tại địa chỉ: Khu nhà ở thương mại Chiêu Liên, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương Sau ngày 02/12/2021 Tại nơi có TSBĐ
Khu nhà ở thương mại Chiêu Liên, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương
Do Ông Ngô Trí Nam và Bà Đặng Thị Luyến đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo hợp đồng tín dụng đã ký, Techcombank thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ theo thỏa thuận tại Hợp đồng thế chấp đã ký kết và Quy định của pháp luật.