HỖ TRỢ QUỐC TẾ 84 24 3944 6699
  1800 588 822

 

Đăng nhập ngân hàng trực tuyến

Techcombank thông báo thu giữ tài sản bảo đảm ngày 16/07/2021

7/16/2021 4:52:00 PM
 

STT TÊN KHÁCH HÀNG VAY VỐN TÀI SẢN BẢO ĐẢM  THỜI GIAN THU GIỮ  ĐỊA ĐIỂM THU GIỮ LÝ DO THU GIỮ
1 Ông Nguyễn Lương Trung và bà Vũ Thị Lụa Bất động sản của ông Nguyễn Lương Trung và bà Vũ Thị Lụa tại địa chỉ: thôn Bồng Lai, xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội Sau ngày 02/08/2021 Tại nơi có TSBĐ - thôn Bồng Lai, xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội Do ông Nguyễn Lương Trung và bà Vũ Thị Lụa đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo các HĐTD đã ký, Techcombank thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ theo thỏa thuận tại Hợp đồng thế chấp đã ký kết và theo quy định của pháp luật.