HỖ TRỢ QUỐC TẾ 84 24 3944 6699
  1800 588 822

 

Đăng nhập ngân hàng trực tuyến

Techcombank thông báo thu giữ tài sản bảo đảm ngày 16/10/2021

10/16/2021 10:40:00 AM
 

STT TÊN KHÁCH HÀNG VAY VỐN TÀI SẢN BẢO ĐẢM  THỜI GIAN THU GIỮ  ĐỊA ĐIỂM THU GIỮ LÝ DO THU GIỮ
1 Ông Vũ Xuân Dương     Bất động sản của ông Vũ Xuân Dương tại: Khu Bùi Xá, Thị Trấn Xuân Mai, Huyện Chương Mỹ, Tỉnh Hà Tây (nay là TP Hà Nội).  Sau ngày 09/11/2021 Tại nơi có TSĐB - Khu Bùi Xá, Thị Trấn Xuân Mai, Huyện Chương Mỹ, Tỉnh Hà Tây (nay là TP Hà Nội) Ông Vũ Xuân Dương đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo HĐTD đã ký, Techcombank thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ theo thỏa thuận tại Hợp đồng thế chấp đã ký kết và Quy định của pháp luật.  
2 Bà Đỗ Thị Tâm và ông Đào Thanh Tuấn     Bất động sản của hộ ông Đỗ Bá Bình bao gồm: Ông Đỗ Bá Bình, bà Phạm Thị Khang và bà Đỗ Thị Tâm tại: Tiến Ân, xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, tỉnh Hà Tây (nay là thành phố Hà Nội)  Sau ngày 09/11/2021 Tại nơi có TSĐB - Tiến Ân, xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, tỉnh Hà Tây (nay là thành phố Hà Nội)  Bà Đỗ Thị Tâm và ông Đào Thanh Tuấn đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo HĐTD đã ký, Techcombank thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ theo thỏa thuận tại Hợp đồng thế chấp đã ký kết và Quy định của pháp luật.  
3 Ông Nguyễn Văn Sâm và bà Phạm Thị Điệp Bất động sản của ông Phạm Quang Chuyện và bà Phạm Thị Dung tại địa chỉ: Trại Hạ, xã Hoàng Diệu, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội Sau ngày 31/10/2021 Trại Hạ, xã Hoàng Diệu, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội Do ông Nguyễn Văn Sâm và bà Phạm Thị Điệp đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo HĐTD đã ký, Techcombank thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ theo thỏa thuận tại Hợp đồng thế chấp đã ký kết và theo quy định của pháp luật.
4 Ông La Văn Thanh và bà Phan Thị Hương TSBĐ của ông La Văn Thanh và bà Phan Thị Hương tại Địa chỉ: thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, Hà Nội Sau ngày 10/11/2021 Thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, Hà Nội Do ông La Văn Thanh và bà Phan Thị Hương đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo HĐTD đã ký, Techcombank thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ theo thỏa thuận tại Hợp đồng thế chấp đã ký kết và Quy định của pháp luật.
5 Ông Trần Kim Hùng Bất động sản của Ông Trần Kim Hùng, đối với thửa đất số 40, tờ bản đồ số 45, tại địa chỉ: 24/6 Trịnh Đình Trọng, Phường 19, Quận Tân Bình, (số mới 32/4 Trịnh Đình Trọng, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú), Thành phố Hồ Chí Minh Sau ngày 03/11/2021 Tại nơi có TSBĐ
24/6 Trịnh Đình Trọng, Phường 19, Quận Tân Bình, (số mới 32/4 Trịnh Đình Trọng, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú), Thành phố Hồ Chí Minh
Do Ông Trần Kim Hùng đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo hợp đồng tín dụng đã ký, Techcombank thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ theo thỏa thuận tại Hợp đồng thế chấp đã ký kết và Quy định của pháp luật.