HỖ TRỢ QUỐC TẾ 84 24 3944 6699
  1800 588 822

 

Đăng nhập ngân hàng trực tuyến

GIỚI THIỆU

Techcombank thông báo thu giữ tài sản bảo đảm ngày 16/12/2021

12/16/2021 11:25:00 AM
 

STT TÊN KHÁCH HÀNG VAY VỐN TÀI SẢN BẢO ĐẢM THỜI GIAN THU GIỮ ĐỊA ĐIỂM THU GIỮ LÝ DO THU GIỮ
1 Ông Hoàng Văn Thinh và bà Nguyễn Thị Thu Bất động sản của ông Hoàng Văn Thinh tại địa chỉ: Thôn Nghĩa Hảo, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội Sau ngày 31/12/2021 Tại nơi có TSBĐ - Thôn Nghĩa Hảo, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội Do ông Hoàng Văn Thinh và bà Nguyễn Thị Thu đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo HĐTD đã ký kết, Techcombank thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ theo thỏa thuận tại Hợp đồng thế chấp đã ký kết và theo quy định của pháp luật.
2 Ông Nguyễn Duy Lương và bà Nguyễn Thị Nga Quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cùng các quyền và lợi ích phát sinh từ tài sản thế chấp thuộc quyền sở hữu hợp pháp của bên thế chấp đối với thửa đất số 307, tờ bản đồ số 10, có diện tích 200,1 m2 (Hai trăm phẩy một mét vuông), hình thức sử dụng riêng, mục đích sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn, thời hạn sử dụng: Lâu dài, tại địa chỉ: Thôn Sen, xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, tỉnh Hà Tây ( thành phố Hà Nội ); theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AH 801462, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất: H.00444/QSDĐ/1895/QĐ-UB do UBND huyện Thạch Thất, tỉnh Hà Tây ( cũ ) cấp ngày 12/10/2007 Sau ngày 31/12/2021 Tại nơi có TSBĐ - thôn Sen, xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, Hà Nội Do Ông Nguyễn Duy Lương và bà Nguyễn Thị Nga đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo HĐTD đã ký, Techcombank thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ theo thỏa thuận tại Hợp đồng thế chấp đã ký kết và Quy định của pháp luật.