HỖ TRỢ QUỐC TẾ 84 24 3944 6699
  1800 588 822

 

Đăng nhập ngân hàng trực tuyến

Techcombank thông báo thu giữ tài sản bảo đảm ngày 17/06/2021

6/17/2021 3:10:00 PM
 

STT TÊN KHÁCH HÀNG VAY VỐN TÀI SẢN BẢO ĐẢM  THỜI GIAN THU GIỮ  ĐỊA ĐIỂM THU GIỮ LÝ DO THU GIỮ
1 Ông Vương Đình Thành và bà Dương Thị Tình  Bất động sản của Ông Vương Đình Thành và bà Dương Thị Tình, đối với thửa đất số 244 tờ bản đồ số F48-116 (33.C.a) tại địa chỉ: xã Tân Hòa, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội.        Sau ngày 05/07/2021 Tại nơi có TSBĐ xã Tân Hòa, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội. Ông Vương Đình Thành và bà Dương Thị Tình đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo HĐTD đã ký, Techcombank thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ theo thỏa thuận tại Hợp đồng thế chấp đã ký kết và Quy định của pháp luật.
2 Bà Nguyễn Thị Thủy Bất động sản của bà Đỗ Thị Nớp và ông Nguyễn Quang Thư tại: Số nhà 4, Ngách 37/14, Phố Lê Thanh Nghị (cũ: Căn hộ 3, Dãy 24, TT Bách Khoa, Phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội), diện tích 25,6m2 ( Hai mươi lăm phẩy sáu mét vuông) Sau ngày 05/07/2021 Tại nơi có TSĐB -  Số nhà 4, Ngách 37/14, Phố Lê Thanh Nghị (cũ: Căn hộ 3, Dãy 24, TT Bách Khoa, Phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội), diện tích 25,6m2 (Hai mươi lăm phẩy sáu mét vuông) Do bà Nguyễn Thị Thủy đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo HĐTD đã ký, Techcombank thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ theo thỏa thuận tại Hợp đồng thế chấp đã ký kết và Quy định của pháp luật.