HỖ TRỢ QUỐC TẾ 84 24 3944 6699
  1800 588 822

 

Đăng nhập ngân hàng trực tuyến

Techcombank thông báo thu giữ tài sản bảo đảm ngày 19/04/2021

4/19/2021 3:25:00 PM
 

STT TÊN KHÁCH HÀNG VAY VỐN TÀI SẢN BẢO ĐẢM  THỜI GIAN THU GIỮ  ĐỊA ĐIỂM THU GIỮ LÝ DO THU GIỮ
1 Ông Phùng Văn Tuyến và bà Phùng Thị Tuyến Bất động sản của ông Ông Phùng Văn Tuyến và bà Phùng Thị Tuyến tại: thôn Lạc Ý 3, phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên, tình Vĩnh Phúc Sau ngày 05/05/2021 Tại nơi có TSĐB -  tại thôn Lạc Ý 3, phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên, tình Vĩnh Phúc Do Ông Phùng Văn Tuyến và bà Phùng Thị Tuyến vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo HĐTD đã ký, Techcombank thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ theo thỏa thuận tại Hợp đồng thế chấp đã ký kết và Quy định của pháp luật.
2 Ông Phùng Văn Tuyến và bà Phùng Thị Tuyến Bất động sản của ông  Phùng Văn Tam và bà Phùng Thị Thuận tại: tổ dân phố Lạc Ý 1, phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phuc Sau ngày 05/05/2021 Tại nơi có TSĐB -  tại thôn Lạc Ý 1, phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên, tình Vĩnh Phúc Do Ông Phùng Văn Tuyến và bà Phùng Thị Tuyến vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo HĐTD đã ký, Techcombank thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ theo thỏa thuận tại Hợp đồng thế chấp đã ký kết và Quy định của pháp luật.
1 Ông Nguyễn Đức Hậu và bà Nguyễn Thị Lâm  TSBĐ của ông Nguyễn Đức Hậu và bà Nguyễn Thị Lâm tại Địa chỉ: xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, Hà Nội Sau ngày  20/05/2021 Tại nơi có TSBĐ - xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, Hà Nội Do Ông Nguyễn Đức Hậu và bà Nguyễn Thị Lâm đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo HĐTD đã ký, Techcombank thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ theo thỏa thuận tại Hợp đồng thế chấp đã ký kết và Quy định của pháp luật.